LINH KIỆN SAMSUNG

 

 TÊN SẢN PHẨM  BỂ KÍNH  TÌNH TRẠNG FULL BỘ TÌNH TRẠNG
 MÀN HÌNH SS NOTE 2  950.000 1.150.000 
 MÀN HÌNH SS NOTE 3  1.200.000   1.350.000   
 MÀN HÌNH SS NOTE 3 NEO
 MÀN HÌNH SS NOTE 4  1.400.000 1.550.000 
 MÀN HÌNH SS NOTE 5  2.250.000  2.450.000
 MÀN HÌNH SS NOTE 8
         
 MÀN HÌNH SS S3 600.000
 MÀN HÌNH SS S4  650.000 800.000 
 MÀN HÌNH SS S5 G906  1.400.000 1.500.000 
 MÀN HÌNH SS S6  1.650.000 1.850.000 
 MÀN HÌNH SS S7 1.850.000  2.050.000 
 MÀN HÌNH SS S6 Edge 1.150.000  1.750.000
 MÀN HÌNH SS S7 Edge
 MÀN HÌNH SS S8  2.200.000 2.800.000 
 MÀN HÌNH SS S8 PLUS 3.100.000   3.800.000
 MÀN HÌNH SS S9  2.600.000  3.400.000
 MÀN HÌNH SS S9 PLUS  3.200.000  3.900.000
         
 MÀN HÌNH SS A3 2016 1.250.000 1.400.000
 MÀN HÌNH SS A5 2015  1.000.000  1.150.000
 MÀN HÌNH SS A5 2016  1.500.000  1.650.000
 MÀN HÌNH SS A5 2017  1.600.000 1.750.000 
 MÀN HÌNH SS A7 2015  
 MÀN HÌNH SS A7 2016  1.500.000 1.650.000 
 MÀN HÌNH SS A7 2017 2.000.000
 MÀN HÌNH SS A8  1.600.000 1.750.000 
 MÀN HÌNH SS A8 2018 – A530   1.650.000 
 MÀN HÌNH SS A8 PLUS – A730   1.900.000 
 MÀN HÌNH SS A9 Pro
       
 MÀN HÌNH SS C9 PRO  1.800.000
 MÀN HÌNH SS E5 1.400.000 
 MÀN HÌNH SS E7
         
MÀN HÌNH SS J320  950.000 1.050.000 
MÀN HÌNH SS J330  450.000 600.000
MÀN HÌNH SS J500 950.000  1.050.000
MÀN HÌNH SS J510  950.000   1.050.000 
MÀN HÌNH SS J5 PRIME    450.000
MÀN HÌNH SS J7 PRIME    480.000
MÀN HÌNH SS J700    
MÀN HÌNH SS J710 1.200.000   1.400.000
MÀN HÌNH SS J730  
MÀN HÌNH SS J6   1.550.000
MÀN HÌNH SS J8   1.550.000
 
       
KÍNH CẢM ỨNG SS Tab T116 115.000  
KÍNH CẢM ỨNG SS Tab T231 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG SS Tab T531 220.000  
     
KÍNH SS NOTE 2 25.000  
KÍNH SS NOTE 3 25.000  
KÍNH SS NOTE 4 30.000  
KÍNH SS NOTE 5 125.000  
KÍNH SS NOTE 8 300.000  
     
KÍNH SS A300 / A3 2015  25.000  
KÍNH SS A310 / A3 2016  25.000  
KÍNH SS A320 / A3 2017  25.000  
KÍNH SS A500 / A5 2015  25.000  
KÍNH SS A510 / A5 2016  25.000  
KÍNH SS A520 / A5 2017  25.000  
KÍNH SS A6  60.000  
KÍNH SS A6 PLUS  60.000  
KÍNH SS A700 / A7 2015  25.000  
KÍNH SS A710 / A7 2016  20.000  
KÍNH SS A720 / A7 2017  20.000  
KÍNH SS A8  35.000  
KÍNH SS A910 / A9 Pro  25.000  
KÍNH SS C9 Pro  25.000  
KÍNH SS J200  25.000  
KÍNH SS J320  20.000  
KÍNH SS J330/ J3 Pro  20.000  
KÍNH SS J500  25.000  
KÍNH SS J510  25.000  
KÍNH SS J700  25.000  
KÍNH SS J710  25.000  
KÍNH SS J730/ J7 Pro  25.000  
KÍNH SS J730/ J7 Pro  45.000 KÍNH ZIN 
       
KÍNH SS S3 15.000  
KÍNH SS S4 15.000  
KÍNH SS S5  20.000  
KÍNH SS S6 70.000  
KÍNH SS S7 110.000  
KÍNH SS S8 ZIN 170.000  
KÍNH SS S9 ZIN 210.000  
       
KÍNH SS S6 Edge ZIN 95.000  
KÍNH SS S6 Edge Plus 135.000  
KÍNH SS S7 Edge ZIN  140.000  
KÍNH SS S8 Plus ZIN  200.000  
KÍNH SS S9 Plus ZIN  240.000  
     
KÍNH SS J5 Prime 25.000  
KÍNH SS J7 Prime  25.000  
KÍNH SS J7 Prime ZIN  25.000  
       
SƯỜN S8 PLUS 450.000  
NẮP LƯNG A310  40.000  
NẮP LƯNG A320  70.000  
NẮP LƯNG A510  60.000  
NẮP LƯNG A520  60.000  
NẮP LƯNG A710  60.000  
NẮP LƯNG A720  90.000  
NẮP LƯNG A9 Pro  80.000  
       
NẮP LƯNG SS S6 70.000  
NẮP LƯNG SS S7 110.000  
NẮP LƯNG SS S6 Edge 75.000  
NẮP LƯNG SS S6 Edge PLUS 80.000  
NẮP LƯNG SS S7 Edge 110.000  
NẮP LƯNG SS S8 120.000  
NẮP LƯNG SS S8 Plus 150.000  
NẮP LƯNG SS NOTE 5 115.000  
       
CHỤP CAMERA SS NOTE 5 50.000  

LINH KIỆN IPHONE

 TÊN SẢN PHẨM  BỂ KÍNH  TÌNH TRẠNG ÉP KÍNH TÌNH TRẠNG
MÀN HÌNH IPHONE 5G (ZIN)  250.000  350.000
MÀN HÌNH IPHONE 5S (ZIN)  230.000 300.000 
MÀN HÌNH IPHONE 6G (ZIN) 330.000 430.000
MÀN HÌNH IPHONE 6 PLUS (ZIN)  750.000    880.000
MÀN HÌNH IPHONE 6S (ZIN) 430.000  530.000
MÀN HÌNH IPHONE 6S Plus (ZIN) 1.000.000  1.150.000
MÀN HÌNH  IPHONE 7G (ZIN) 700.000  900.000
MÀN HÌNH IPHONE 7 Plus (ZIN)  1.400.000 1.600.000 
MÀN HÌNH IPHONE 8G (ZIN)  1.400.000  1.600.000
MÀN HÌNH IPHONE 8 Plus (ZIN)  1.550.000 1.700.000  
MÀN HÌNH IPHONE X (ZIN)
 
KÍNH IPHONE 5G LIỀN RON  20.000  
KÍNH IPHONE 5S LIỀN RON  20.000  
KÍNH IPHONE 6G LIỀN RON 25.000  
KÍNH IPHONE 6 Plus LIỀN RON  28.000  
KÍNH IPHONE 6S LIỀN RON  28.000  
KÍNH IPHONE 6S Plus LIỀN RON  29.000  
KÍNH IPHONE 7G LIỀN RON  31.000  
KÍNH IPHONE 7 Plus LIỀN RON  34.000  
KÍNH IPHONE 8G LIỀN RON  37.000  
KÍNH IPHONE 8 Plus LIỀN RON  38.000  
 
KÍNH IPHONE X ZIN HÃNG  100.000  
RON IPHONE X ZIN HÃNG  100.000  
KÍNH IPHONE XS ZIN HÃNG  100.000  
RON IPHONE XS ZIN HÃNG  200.000  
KÍNH IPHONE XS MAX ZIN HÃNG  140.000  
RON IPHONE XS MAX ZIN HÃNG  250.000  
   
KÍNH CẢM ỨNG IPHONE 5  65.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD 2  140.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD 3/4 130.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD AIR 1  350.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD AIR 2  350.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD Mini 1/2  230.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD Mini 3  310.000  
       
PIN IPHONE 5G 110.000   
PIN IPHONE 5S 110.000   
PIN IPHONE 6G  130.000  
PIN IPHONE 6 PLUS  155.000  
PIN IPHONE 6S  130.000  
PIN PHONE 6S PLUS  160.000  
       
KEO OCA 250 um IPHONE 5  190.000   (50 PCS)  
KEO OCA 250 um IPHONE 6  230.000  (50 PCS)  
KEO OCA 250 um IPHONE 6 PLUS  295.000  (50 PCS)  
     

LINH KIỆN SONY

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KÍNH SONY X   40.000  
KÍNH SONY XA   35.000  
KÍNH SONY XA1  40.000  
KÍNH SONY XA ULTRA  75.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG SONY C3  110.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY C4  110.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY C5 Ultra  150.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG SONY M2  100.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY M4  110.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z  110.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY ZR  130.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1  110.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z2  130.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z4 150.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 160.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 Premium 250.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1S   200.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1 Mini  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3 Mini  130.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 Mini  180.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z Ultra  200.000  
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z2A  280.000  
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3V  250.000  
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z4V  320.000  
       
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5  500.000  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z1 Mini  250.000  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z3 Mini  350.000  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5 Mini  300.000  
     
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z 450.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZR 450.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z Ultra 700.000  ZIN
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1 430.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1S 650.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z2A 650.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z3 480.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z4 650.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C3 590.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C4 650.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C5 Ultra  700.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C5 Ultra ZN KHUNG  1.100.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ M4  460.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ M5  630.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA LINH KIỆN  550.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA ZIN KHUNG  850.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA1 ZIN KHUNG  1.050.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA Ultra LINH KIỆN  850.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA Ultra ZIN KHUNG  1.300.000  
     
PHẢN QUANG SONY Z3 70.000  
       
       
NẮP LƯNG SONY Z  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z ULTRA  50.000  
NẮP LƯNG SONY Z1  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z1S  50.000  
NẮP LƯNG SONY Z2  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z3  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z3 MINI  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z3V  40.000  
NẮP LƯNG SONY Z4  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z5  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z5 Premium  50.000  
NẮP LƯNG SONY M5  40.000  
       
PIN SONY Z      
PIN SONY Z1      
PIN SONY Z2      
PIN SONY Z3      

LINH KIỆN OPPO

 

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KÍNH OPPO R7  35.000  
KÍNH OPPO R7 PLUS  35.000  
KÍNH OPPO R7S  40.000  
KÍNH OPPO F1 PLUS  40.000  
KÍNH OPPO F3  40.000  
KÍNH OPPO F3 PLUS  40.000  
KÍNH OPPO F5  40.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X909 110.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X9006 110.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X9076 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1 90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1S 90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1W 90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A11  75.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A31 ( NEO 5)  75.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A33 ( NEO 7)  70.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A37 ( NEO 9)  90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A39 (NEO 9S)  90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A57 – F3 LITE  100.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO U707  90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R3 65.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R5 – R8106  65.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO FIND 5 MINI – R827  95.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO FIND R1 – R829  90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO JOY – R1001  70.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO YOYO – R2001  95.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R1K – R8001  75.000  
       
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1  430.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1 PLUS  650.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F3 PLUS  600.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1S  430.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A31 ( NEO 5 ) 350.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A33 ( NEO 7 ) 400.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A37 ( NEO 9 ) 420.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A51 ( MIRROR 5 ) 450.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R7 LITE 1.600.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R7S 900.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R827 340.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R829 400.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ X9006 520.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ X9076 830.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ U707 630.000  
       

LINH KIỆN LG

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F180 ZIN  550.000
MÀN HÌNH VỠ KÍNH F240  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH F350  450.000
MÀN HÌNH VỠ KÍNH G2 F320
MÀN HÌNH VỠ KÍNH G3 F400/F460  400.000 FULL +200K
MÀN HÌNH VỠ KÍNH G4 F500  300.000 FULL +100K
MÀN HÌNH VỠ KÍNH G5  450.000
MÀN HÌNH VỠ KÍNH V10  500.000   FULL + 200K
   
KÍNH LG V10 80.000
KÍNH LG V20 60.000
KÍNH LG K10 45.000
   
KÍNH CẢM ỨNG LG F180  150.000
KÍNH CẢM ỨNG LG GPro F240  150.000
KÍNH CẢM ỨNG LG G2 F320  120.000
KÍNH CẢM ỨNG LG GPro 2 F350  150.000
KÍNH CẢM ỨNG LG G2 D802  120.000
KÍNH CẢM ỨNG LG G3  150.000 Kính Zin có keo
CHỤP CAMERA LG G4  50.000
VIỀN GPro 2 50.000

LINH KIỆN XIAOMI

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI2 370.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI3 370.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI4 450.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ REDMI 1 310.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ REDMI 2 320.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 2 340.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 3 420.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 4 450.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 4X 400.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 4C 390.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 4S 450.000
     
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI2 110.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI3 125.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI4 110.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI MAX 160.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 2 110.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 3 110.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 3 PRO 200.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 4 110.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 4X 110.000
   
KÍNH XIAOMI MI5 50.000

LINH KIỆN HTC

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÍNH VỠ KÍNH HTC ONE9 1.500.000
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC 8X 410.000
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC M7 400.000
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC M8 440.000
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC 816H 450.000
   
KÍNH CẢM ỨNG HTC M7 100.000
KÍNH CẢM ỨNG HTC M8 120.000
KÍNH CẢM ỨNG HTC 8X 110.000
KÍNH CẢM ỨNG HTC 816H 120.000
KÍNH CẢM ỨNG HTC D610 100.000
KÍNH CẢM ỨNG HTC D620 110.000
KÍNH CẢM ỨNG HTC D626 120.000
KÍNH CẢM ỨNG HTC D700 135.000
KÍNH CẢM ỨNG HTC D820 130.000
KÍNH CẢM ỨNG HTC X920S 150.000
KÍNH CẢM ỨNG HTC X920V 140.000

LINH KIỆN SKY

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A850  400.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A860  350.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A870  250.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A880
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A890  850.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A900  600.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A910  800.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A920  1.000.000
   
KÍNH SKY A910 100.000
 KÍNH CẢM ỨNG SKY A860  200.000
KÍNH CẢM ỨNG SKY A890 350.000
KÍNH CẢM ỨNG SKY A900    

LINH KIỆN ZENFONE

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN MAX 460.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F2 430.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F3 400.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F5 370.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F6 380.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG ZEN MAX 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F2 110.000  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F3 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F5 70.000  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F550 90.000  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F6 90.000  
KÍNH CẢM ỨNG BUTERFLY 220.000