LINH KIỆN HTC

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC 8X 350.000  
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC M7 350.000  
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC M8 380.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG HTC M7 80.000  
KÍNH  CẢM ỨNG HTC M8 80.000  
KÍNH CẢM ỨNG HTC 8X 100.000