LINH KIỆN HTC

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC 8X 410.000  
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC M7 400.000  
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC M8 440.000  
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC 816H 450.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG HTC M7 120.000  
KÍNH  CẢM ỨNG HTC M8 130.000  
KÍNH CẢM ỨNG HTC 8X 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG HTC 816H 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG HTC D610 100.000  
KÍNH CẢM ỨNG HTC D620 110.000  
KÍNH CẢM ỨNG HTC D626 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG HTC D700 135.000  
KÍNH CẢM ỨNG HTC D820 130.000  
KÍNH CẢM ỨNG HTC X920S 150.000  
KÍNH CẢM ỨNG HTC X920V 140.000