LINH KIỆN IPHONE

 TÊN SẢN PHẨM BỂ KÍNH  TÌNH TRẠNG ÉP KÍNH TÌNH TRẠNG
 MÀN HÌNH IPHONE 5 (ZIN) 250.000    350.000 
MÀN HÌNH IPHONE 5S (ZIN)  230.000    350.000  
MÀN HÌNH IPHONE 6 (ZIN)  330.000    430.000 
MÀN HÌNH IPHONE 6 Plus (ZIN) 750.000 880.000
MÀN HÌNH IPHONE 6S (ZIN)  430.000 530.000 
MÀN HÌNH IPHONE 6S Plus (ZIN)  1.000.000 1.150.000 
MÀN HÌNH  IPHONE 7 (ZIN)  700.000 900.000 
MÀN HÌNH IPHONE 7 Plus (ZIN)  1.400.000 1.600.000  
MÀN HÌNH IPHONE 8 (ZIN)  1.400.000 1.600.000 
MÀN HÌNH IPHONE 8 Plus (ZIN)  1.550.000 1.700.000   
MÀN HÌNH IPHONE X (ZIN)   
       
KÍNH IPHONE 5 LIỀN RON  23.000  
KÍNH IPHONE 5S LIỀN RON  23.000  
KÍNH IPHONE 6 LIỀN RON  25.000  
KÍNH IPHONE 6 Plus LIỀN RON  28.000  
KÍNH IPHONE 6S LIỀN RON  28.000  
KÍNH IPHONE 6S Plus LIỀN RON  29.000  
KÍNH IPHONE 7 LIỀN RON  31.000  
KÍNH IPHONE 7 Plus LIỀN RON  34.000  
KÍNH IPHONE 8 LIỀN RON  37.000  
KÍNH IPHONE 8 Plus LIỀN RON  38.000  
 
KÍNH IPHONE X ZIN HÃNG  100.000  
RON IPHONE X ZIN HÃNG  100.000  
KÍNH IPHONE XS ZIN HÃNG  100.000  
RON IPHONE XS ZIN HÃNG  200.000  
KÍNH IPHONE XS MAX ZIN HÃNG  140.000  
RON IPHONE XS MAX ZIN HÃNG  250.000  
 
KÍNH CẢM ỨNG IPHONE 5  65.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD 2  140.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD 3/4 130.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD AIR 1  350.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD AIR 2  380.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD Mini 1/2  230.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD Mini 3  310.000  
       
PIN IPHONE 5G 110.000  
PIN IPHONE 5S 110.000  
PIN IPHONE 6G 130.000  
PIN IPHONE 6 PLUS 130.000  
PIN IPHONE 6S 150.000  
PIN IPHONE 6S PLUS 150.000  
       
KEO OCA 250um IPHONE 5   190.000 (50 PCS)   
KEO OCA 250um IPHONE 6   230.000 (50 PCS)    
KEO OCA 250um IPHONE 6 PLUS  295.000 (50 PCS)