LINH KIỆN IPHONE

 TÊN SẢN PHẨM BỂ KÍNH  TÌNH TRẠNG ÉP KÍNH TÌNH TRẠNG
 MÀN HÌNH IPHONE 5 (ZIN) 230.000    350.000 
MÀN HÌNH IPHONE 5S (ZIN)  230.000   300.000  
MÀN HÌNH IPHONE 6 (ZIN)  350.000   430.000 
MÀN HÌNH IPHONE 6 Plus (ZIN) 750.000 850.000
MÀN HÌNH IPHONE 6S (ZIN)  430.000 530.000 
MÀN HÌNH IPHONE 6S Plus (ZIN)  1.000.000 1.150.000 
MÀN HÌNH  IPHONE 7 (ZIN)  550.000 700.000 
MÀN HÌNH IPHONE 7 Plus (ZIN)  1.350.000 1.550.000  
MÀN HÌNH IPHONE 8 (ZIN)  1.200.000 1.350.000 
MÀN HÌNH IPHONE 8 Plus (ZIN)  1.550.000 1.700.000   
MÀN HÌNH IPHONE X (ZIN)  4.300.000   
       
KÍNH IPHONE 5 LIỀN RON  18.000  
KÍNH IPHONE 5S LIỀN RON  18.000  
KÍNH IPHONE 6 LIỀN RON  23.000  
KÍNH IPHONE 6 Plus LIỀN RON  28.000  
KÍNH IPHONE 6S LIỀN RON  28.000  
KÍNH IPHONE 6S Plus LIỀN RON  29.000  
KÍNH IPHONE 7 LIỀN RON  31.000  
KÍNH IPHONE 7 Plus LIỀN RON  34.000  
KÍNH IPHONE 8 LIỀN RON  37.000  
KÍNH IPHONE 8 Plus LIỀN RON  38.000  
 
KÍNH IPHONE X ZIN HÃNG  100.000  
RON IPHONE X ZIN HÃNG  100.000  
KÍNH IPHONE XS ZIN HÃNG  100.000  
RON IPHONE XS ZIN HÃNG  95.000  
KÍNH IPHONE XS MAX ZIN HÃNG  140.000  
RON IPHONE XS MAX ZIN HÃNG  120.000  
 
KÍNH CẢM ỨNG IPHONE 5  65.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD 2  115.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD 3/4 115.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD AIR 1  180.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD AIR 2  320.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD Mini 1/2  160.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD Mini 3  200.000  
       
 NẮP IPHONE 8 KO CAMERA  90.000    
 NẮP IPHONE 8 PLUS KO CAMERA  90.000    
 NẮP IPHONE X KO CAMERA  110.000    
 NẮP IPHONE XS KO CAMERA  140.000    
 NẮP IPHONE XS MAX KO CAMERA  150.000    
       
 NẮP IPHONE 8 CÓ CAMERA 110.000     
 NẮP IPHONE 8 PLUS CÓ CAMERA 110.000    
 NẮP IPHONE X CÓ CAMERA 150.000    
 NẮP IPHONE XS CÓ CAMERA 160.000     
 NẮP IPHONE XS MAX CÓ CAMERA 170.000    
       
PIN IPHONE 5G 110.000  
PIN IPHONE 5S 110.000  
PIN IPHONE 6G 130.000  
PIN IPHONE 6 PLUS 130.000  
PIN IPHONE 6S 150.000  
PIN IPHONE 6S PLUS 150.000  
       
 PQ IPHONE 5 15.000     
 PQ IPHONE 5S 15.000     
 PQ IPHONE 6 28.000    
 PQ IPHONE 6S 24.000     
 PQ IPHONE 6 PLUS 40.000     
 PQ IPHONE 6S PLUS 34.000     
 PQ IPHONE 7 33.000     
 PQ IPHONE 7 PLUS 43.000     
 PQ IPHONE 8 38.000     
 PQ IPHONE 8 PLUS 45.000    
       
 FILM IPHONE 5 / 5S 5.000     
 FILM IPHONE 6 / 6S 6.000     
 FILM IPHONE 6 PLUS / 6S PLUS 7.000     
       
KEO OCA 250um IPHONE 5   170.000 (50 PCS)   
KEO OCA 250um IPHONE 6   230.000 (50 PCS)    
KEO OCA 250um IPHONE 6 PLUS  295.000 (50 PCS)