LINH KIỆN LG

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F180   550.000  
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH F240      
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH F350    450.000  
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH G2 F320    
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH G3 F400/F460  300.000 FULL + 200K
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH G4 F500  300.000 FULL + 100K
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH G5  450.000
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ LG V10  500.000 FULL + 200K 
     
KÍNH LG V10  80.000  
KÍNH LG V20  70.000  
KÍNH LG K10  45.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG LG F180  150.000  
KÍNH CẢM ỨNG LG GPro  F240  150.000  
KÍNH CẢM ỨNG LG G2 F320  120.000  
KÍNH CẢM ỨNG LG GPro 2 F350  200.000  
KÍNH CẢM ỨNG LG G2 D802  120.000  
KÍNH CẢM ỨNG LG G3  150.000 Kính Zin có keo
CHỤP CAMERA LG G4  50.000  
VIỀN GPro 2 50.00