LINH KIỆN LG

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F180   400.000  
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH F240      
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH F350  
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH G2 F320  250.000  
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH G3 F400/F460  250.000
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH G4 F500  100.000
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH G5  350.000
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH G6  500.000
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH V10  300.000
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH K10  300.000
     
KÍNH LG V10  40.000  
KÍNH LG V20  40.000  
KÍNH LG K10  40.000  
KÍNH LG G5  80.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG LG F180  145.000  
KÍNH CẢM ỨNG LG GPro  F240  80.000  
KÍNH CẢM ỨNG LG G2 F320  70.000  
KÍNH CẢM ỨNG LG GPro 2 F350  105.000  
KÍNH CẢM ỨNG LG G2 D802  70.000  
KÍNH CẢM ỨNG LG G3  105.000
CHỤP CAMERA LG G4  50.000  
VIỀN GPro 2 50.00