MÀN HÌNH IPHONE
MODE BỂ KÍNH BÓC MÁY ÉP KÍNH CẢM ỨNG LINH KIỆN
IP X 900,000 600,000 ( GX3 )
IP XS 1,150,000 850,000 620,000 ( GX )
IP XR 550,000 400,000 300,000 ( GX )
IP XS MAX 1,450,000 730,000 ( GX )
IP 11  450,000 600,000 500,000 300,000 ( GX )
IP 11 PRO 950,000 1,300,000 1,250,000 850,000 600,000 ( GX )
IP 11 PRO MAX 780,000 (GX )
IP 12 / IP 12 PRO 1,350,000 1,700,000 1,550,000 1,600,000 ( GX, SÀN IC )
IP 12 PRO MAX 1,450,000 ( GX ) 
IP 13 3,100,000
IP 13 PRO
IP 13 PRO MAX

 

 

 

MÀN HÌNH SAMSUNG
MODE BỂ KÍNH BÓC MÁY ÉP KÍNH NEW KHUNG NEW RỜI
S6  –  – –   —
S7 600,000  – –              –            
S7E (G935) 600,000  –  –
S8 ( G950) 1,150,000  1,700,000 1,500,000  –
S8+ (G955) 2,000,000 2,550,000 2,500,000  –
S9 (G960) 1,150,000  1,700,000  1,600,000 –   –
S9+ (G965)  2,000,000  2,450,000 1,150,000  –  –
S10E (G970) 850,000 1,100,000  –  – – 
S10 (G971)  2,000,000 2,500,000  –
S10+ (G975)  –  –
S10 5G (G977)-  –           –           
S20FE (G781) 1,000,000    1,450,000  –  –
S20 (G981)          1,900,000          2,400,000  –  –  –
S20+ (G986)      2,400,000       3,000,000 3,300,000             –           
S20 ULTRA (G988) 2,450,000  3,350,000 3,100,000  – – 
S21 (G991)  1,450,000 2,300,000  –  –
S21+ (G996) 1,800,000  2,600,000    –
S21 ULTRA (G998)  –  – —   4,650,000
S22 (S901) –   –   – –   –
S22+ (S906) 2,100,000   –  –  –  –
S22 ULTRA (S908) –   4,250,000  –  –  4,900,000
S23 ULTRA  
NOTE 5 (N920)  –  –  –  –
NOTE 7 (N935)  –  –  –  –
NOTE 8 (N950) 1,700,000 2,300,000  –  –
NOTE 9 (N960) 2,100,000 2,850,000 2,650,000   –
NOTE 10 (N971)  –  –
NOTE 10 LITE ( N770 )  –  –  –
NOTE 10+ (N976) 4,450,000   –  4,650,000 4,350,000 
NOTE 20 (N981)  –  2,650,000  –  –  –
NOTE 20 ULTRA (N986)  5,200,000 4,800,000 
FOLD 2 (F916) – MÀN NGOÀI  – –   –  –  –
FOLD 3 (F926) – MÀN NGOÀI      –             –           
ZLIP 3 (F711)  –  –  –  –  –
ZLIP 4 (F721) 5,800,000
A5 2015 (A500) 500,000        
A7 2015 (A700)  500,000        
A8 2015 (A800) 500,000      
A5 2016 (A510)        
A7 2016 (A710)        
A8 2016 (A810) 500,000        
A5 2017 (A520) 600,000  750,000      
A7 2017 (A720)        
A6 2018 (A600)      
A7 2018 (A750)        1,100,000
A8 2018 (A530)                          
A9 2018 (A920)  –  –                          
A8 STAR (G885)                            
A11 200,000 400,000    
A10E (A102) 200,000      
A20E (A202) 200,000      
A215    400,000    
A60      
A20 (A205)  750,000 1,050,000  
A21S (A217)  – 500,000  
A22 (A225)     1,200,000  
A30 (A305)  950,000 1,200,000  
A31 (A315)   1,350,000  
A32 (A325)   1,450,000  
A04S (A047) / A136 (A13 5G)       250,000
M236/ M33 / A135 –  –   – 250,000
M22 / M30 / M30S / M31     1,370,000    
A146B (A14 5G)     250,000
A50 (A505)  950,000  – 1,200,000  
A50S  950,000   1,200,000  –  
A51 (A515) 1,100,000 1,250,000 1,550,000     –     
A51 5G (A516) 700,000      
A52 (A525) / A52S –     
A70 (A705) 1,350,000  –  1,550,000  –
A71 (A715)  1,300,000 1,600,000           –        
A71 5G (A716) 1,100,000        
A72        
A73     1,500,000  
A80 (A805) 1,900,000                       
A90 (A908)  –                         
J730 (J7 PRO) –   –
J7  PRIME         240,000
J810       
J7 PLUS         1,200,000
M51   1,300,000