LINH KIỆN ZENFONE

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN MAX 460.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F2 430.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F3 400.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F5 370.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F6 390.000
   
KÍNH CẢM ỨNG ZEN MAX 120.000
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F2 100.000
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F3 120.000
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F5 70.000
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F550 100.000
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F6 100.000
KÍNH CẢM ỨNG BUTERFLY 220.000