LINH KIỆN SKY

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A860  350.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A870  250.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A880  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A890  850.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A900  600.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ  A910  800.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A920  1.000.000  
     
KÍNH SKY A910 100.000  
KÍNH CẢM ỨNG SKY A850  250.000  
KÍNH CẢM ỨNG SKY A860 200.000  
KÍNH CẢM ỨNG SKY A890 350.000