LINH KIỆN SKY

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A860  300.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A870  200.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A880  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A890  650.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A900  550.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ  A910  700.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A920  700.000  
     
KÍNH SKY A910 85.000  
KÍNH CẢM ỨNG SKY A850    
KÍNH CẢM ỨNG SKY A860 200.000  
KÍNH CẢM ỨNG SKY A890