LINH KIỆN SONY

 

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KÍNH SONY X   30.000  
KÍNH SONY XA   25.000  
KÍNH SONY XA1   25.000  
KÍNH SONY XA ULTRA  35.000  
KÍNH SONY M5  30.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG SONY C3  85.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY C4  90.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY C5 Ultra  120.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY M2  80.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY M4  85.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z  80.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY ZR  120.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1  80.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z2  110.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3 95.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z4 130.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 Premium 180.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1S   165.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1 Mini  105.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3 Mini  125.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 Mini  160.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z Ultra  170.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z2A  280.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3V  245.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z4V  260.000  
 
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5  500.000  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z1 Mini  250.000  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z3 Mini  350.000  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5 Mini  300.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z 390.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZR 450.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z Ultra 800.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1 430.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1S 500.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z2A 450.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z2 460.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z3 520.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z4 580.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C3 500.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C4 550.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C5 Ultra  700.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C5 Ultra ZIN KHUNG  850.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ M4  380.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ M5  540.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA LINH KIỆN  500.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA ZIN KHUNG  800.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA1 ZIN KHUNG  900.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA Ultra linh kiện  800.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA Ultra ZIN KHUNG  1.050.000  
     
PHẢN QUANG SONY Z3 70.000  
NẮP LƯNG SONY Z  25.000  
NẮP LƯNG SONY Z ULTRA  25.000  
NẮP LƯNG SONY Z1  25.000  
NẮP LƯNG SONY Z1S  25.000  
NẮP LƯNG SONY Z2  25.000  
NẮP LƯNG SONY Z3  25.000  
NẮP LƯNG SONY Z3V  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z3 mini  25.000  
NẮP LƯNG SONY Z4  25.000  
NẮP LƯNG SONY Z5  25.000  
NẮP LƯNG SONY Z5 Premium  30.000  
NẮP LƯNG SONY M5   25.000  
 
KEO OCA 250um Z1 – 50 PCS   320.000  
KEO OCA 250um Z3 – 50 PCS  340.000  
KEO OCA 250um Z Ultra – 50 PCS   530.000