MÃ SẢN PHẨM  VIỀN NEW VIỀN BÓC MÁY
A125 20,000  
S8+ (G955) 50,000  
NOTE 8 (N950) LIÊN HỆ CỬA HÀNG   
NOTE 9 (N960) LIÊN HỆ CỬA HÀNG   
NOTE 10 (N971) LIÊN HỆ CỬA HÀNG   
NOTE 10+ (N976) LIÊN HỆ CỬA HÀNG