LINH KIỆN XIAOMI

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 2 397.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 3 370.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 4 450.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ REDMI 1 310.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ REDMI 2 320.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 2 340.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 3 420.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 4 450.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 4X 400.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 4C 390.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 4S 450.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI3 125.000  
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI4 110.000  
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI MAX 160.000  
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 2 110.000  
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 3 110.000  
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 3 PRO 200.000  
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 4 110.000  
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 4X 110.000  
     
KÍNH XIAOMI 5 50.000