LINH KIỆN XIAOMI

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 2 320.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 3 370.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 4 400.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ REDMI 1 310.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ REDMI 2 320.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 2 330.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 3 350.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 4 330.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 4X 310.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI3 80.000  
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI4 90.000  
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI MAX 90.000  
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 2 70.000  
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 3 70.000  
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 4 70.000  
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 4X 70.000  
     
KÍNH XIAOMI 5 50.000