Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN SAMSUNG

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM  BỂ KÍNH FULL BỘ
5 MÀN SS NOTE 5 1,250,000 1,450,000
6 MÀN SS NOTE 8 2,700,000 3,250,000
7 MÀN SS NOTE 9 2,700,000 3,100,000
8 MÀN SS NOTE 10 2,800000
10 MÀN SS NOTE 10 PLUS 3,600,000 4,300,000
11 MÀN SS NOTE FE/ NOTE 7 1,500,000 2,000,000
12 ***
13 MÀN SS S10 5G 3,600,000 4,200,000
14 MÀN SS S10 2,800,000 3,200,000
15 MÀN SS S10 PLUS 3,400,000 3,800,000