Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN SAMSUNG

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM  BỂ KÍNH FULL BỘ
1 MÀN SS NOTE 2 700,000 800,000
2 MÀN SS NOTE 3 900,000 1,050,000
4 MÀN SS NOTE 4 1,050,000 1,200,000
5 MÀN SS NOTE 5 1,900,000 2,100,000
6 MÀN SS NOTE 8 2,650,000 3,450,000
7 MÀN SS NOTE 9 2,650,000 3,450,000
8 MÀN SS S4 500,000 600,000
10 MÀN SS S6 1,200,000 1,400,000
11 MÀN SS S7 1,550,000 1,750,000
12 MÀN SS S6 Edge 850,000 1,350,000