Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN SAMSUNG

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM  BỂ KÍNH FULL BỘ
1 MÀN SS NOTE 2 900,000
2 MÀN SS NOTE 3 950,000 1,100,000
4 MÀN SS NOTE 4 1,150,000 1,300,000
5 MÀN SS NOTE 5 1,950,000 2,150,000
6 MÀN SS NOTE 8 2,950,000
7 MÀN SS NOTE 9 3,000,000 3,800,000
8 MÀN SS S4 550,000 600,000
10 MÀN SS S6 1,450,000 1,650,000
11 MÀN SS S7 1,650,000 1,850,000
12 MÀN SS S6 Edge 950,000 1,550,000