Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN SAMSUNG

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM  BỂ KÍNH FULL BỘ
5 MÀN SS NOTE 5 - -
6 MÀN SS NOTE 8 - -
7 MÀN SS NOTE 9 TỪ 2,600,000 TỪ 3,050,000
8 MÀN SS NOTE 10 - -
10 MÀN SS NOTE 10 PLUS - 5,200,000
11 MÀN SS NOTE FE/ NOTE 7 - -
12 ***
13 MÀN SS S10 5G - 4,500,000
14 MÀN SS S10 - -
15 MÀN SS S10 PLUS - 4,600,000