Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN SAMSUNG

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM  BỂ KÍNH FULL BỘ
1 MÀN SS NOTE 2 600,000 750,000
2 MÀN SS NOTE 3 750,000 850,000
4 MÀN SS NOTE 4 900,000 1,050,000
5 MÀN SS NOTE 5 1,400,000 1,750,000
6 MÀN SS NOTE 8 2,750,000 3,250,000
7 MÀN SS NOTE 9 2,800,000 3,250,000
8 MÀN SS NOTE 10 2,650,0000 3,800,000
10 MÀN SS NOTE 10 PLUS 3,500,000 4,400,000
11 MÀN SS NOTE FE/ NOTE 7 1,100,000
12 ***