Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN APPLE WATCH

wdt_ID TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG
1 * KÍNH APPLE WATCH
2 AW S1 - 38 60,000
3 AW S1 - 42 60,000
4 AW S4 - 40 150,000
5 AW S4 - 44 150,000
6 * CẢM ỨNG APPLE WATCH
7 AW S1 - 38 230,000
8 AW S1 - 42 170,000
9 AW S2/S3 - 38 720,000
10 AW S2/S3 - 42 720,000