LINH KIỆN HUAWEI

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM MÀN FULL TÌNH TRẠNG
1 MÀN HUAWEI NOVA 3E 285,000
2 MÀN HUAWEI NOVA 3I 340,000
3 MÀN HUAWEI VIVO V5 / V5S 220,000
4 MÀN HUAWEI Y6 PRIME 2018 / HONOR 7A 270,000
5 MÀN HUAWEI Y7 PRIME 2017 300,000
6 KÍNH CẢM ỨNG
7 CẢM ỨNG HUAWEI NOVA 2I 65,000
8 CẢM ỨNG HUAWEI NOVA 3E 55,000
9 CẢM ỨNG HUAWEI VIVO V5 / V5S 45,000
10 CẢM ỨNG HUAWEI VIVO Y13 55,000