Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN IPHONE

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM BỂ KÍNH ÉP KÍNH
1 MÀN IP 5 (ZIN) 300,000
2 MÀN IP 5S (ZIN) 250,000
3 MÀN IP 6 (ZIN) 350,000
4 MÀN IP 6 Plus (ZIN) 750,000
5 MÀN IP 6S (ZIN) 450,000
6 MÀN IP 6S Plus (ZIN) 850,000
7 MÀN IP 7 (ZIN) 650,000
8 MÀN IP 7 Plus (ZIN) 1,050,000
9 MÀN IP 8 (ZIN) 750,000
10 MÀN IP 8 Plus (ZIN) 1,250,000