Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN IPHONE

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM ZIN ÉP KÍNH BỂ KÍNH
1 MÀN IP 5 FULL
2 MÀN IP 5S FULL
3 MÀN IP 6 FULL 270,000
4 MÀN IP 6 Plus FULL 470,000
5 MÀN IP 6S FULL 370,000
6 MÀN IP 6S Plus FULL 610,000
7 MÀN IP 7 FULL 400.000
9 MÀN IP 7 PLUS FULL (C11) 500,000
10 MÀN IP 7 PLUS FULL (DTP) 720,000
11 MÀN IP 8 FULL 440,000