Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN IPHONE

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM ZIN ÉP KÍNH BỂ KÍNH
1 MÀN IP 5 FULL
2 MÀN IP 5S FULL 220,000
3 MÀN IP 6 FULL 250,000
4 MÀN IP 6 Plus FULL 470,000
5 MÀN IP 6S FULL 350,000
6 MÀN IP 6S Plus FULL 600,000
7 MÀN IP 7 FULL 400,000
8 MÀN IP 7 PLUS FULL - LINH KIỆN
9 MÀN IP 7 PLUS FULL (C11) 500,000
10 MÀN IP 7 PLUS FULL (DTP) 800,000