Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN LG

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG
1 MÀN F180 400,000
2 MÀN VỠ KÍNH F240
3 MÀN VỠ KÍNH F350
4 MÀN VỠ KÍNH G2 F320 250,000
5 MÀN VỠ KÍNH G3 F400/F460 250,000
6 MÀN VỠ KÍNH G4 F500 100,000
7 MÀN VỠ KÍNH G5 270,000
8 MÀN VỠ KÍNH G6 180,000
9 MÀN G6 FULL 810,000
10 MÀN VỠ KÍNH V10 300,000