MÀN HÌNH IPHONE
MODE BỂ KÍNH BÓC MÁY ÉP KÍNH CẢM ỨNG LINH KIỆN
IP X 1,150,000 900,000
IP XS 1,150,000 900,000
IP XR 600,000 450,000
IP XS MAX 1,900,000 1,450,000
IP 11  650,000 550,000
IP 11 PRO 1,200,000 950,000
IP 11 PRO MAX 2,150,000 1,650,000
IP 12 / IP 12 PRO 2,150,000
IP 12 PRO MAX 4,200,000
IP 13 3,100,000
IP 13 PRO
IP 13 PRO MAX

 

 

 

MÀN HÌNH SAMSUNG
MODE BỂ KÍNH BÓC MÁY ÉP KÍNH NEW KHUNG NEW RỜI
S6 300,000        
S7 600,000 850,000                                
S7E (G935)    
S8 ( G950) 1,400,000  2,000,000 1,900,000  
S8+ (G955) 2,300,000 2,900,000  2,800,000  
S9 (G960) 1,450,000  2,000,000  1,900,000    
S9+ (G965)  2,300,000  – 2,900,000     
S10E (G970) 1,500,000      
S10 (G971)  2,300,000   3,000,000  3,900,000   
S10+ (G975) 3,000,000 3,700,000  3,600,000     
S10 5G (G977) 3,450,000 4,200,000                        
S20FE (G781) 1,200,000        
S20 (G981)          1,700,000                 
S20+ (G986)      2,000,000                                 
S20 ULTRA (G988) 2,000,000      
S21 (G991)  1,500,000 2,800,000    
S21+ (G996) 2,000,000  3,000,000    
S21 ULTRA (G998) 3,600,000         
S22 (S901)          
S22+ (S906)          
S22 ULTRA (S908)          
NOTE 5 (N920) 700,000        
NOTE 7 (N935)        
NOTE 8 (N950) 2,100,000 2,800,000  2,900,000  
NOTE 9 (N960) 2,400,000 2,900,000 3,000,000   
NOTE 10 (N971) 2,850,000   3,300,000     
NOTE 10 LITE ( N770 )       2,900,000  
NOTE 10+ (N976)       4,350,000 
NOTE 20 (N981)  2,150,000  2,850,000      
NOTE 20 ULTRA (N986)  5,100,000    
FOLD 2 (F916) – MÀN NGOÀI          
FOLD 3 (F926) – MÀN NGOÀI                              
ZLIP 3 (F711)          
A5 2015 (A500) 600,000        
A7 2015 (A700)  600,000        
A8 2015 (A800) 500,000      
A5 2016 (A510) 700,000        
A7 2016 (A710) 700,000        
A8 2016 (A810) 550,000        
A5 2017 (A520) 650,000        
A7 2017 (A720) 900,000        
A6 2018 (A600) 950,000      
A7 2018 (A750)  1,000,000        
A8 2018 (A530) 900,000 1,200,000                          
A9 2018 (A920)     1,350,000                          
A8 STAR (G885) 950,000 1,300,000                            
A11 300,000 400,000    
A10E (A102) 300,000      
A20E (A202) 300,000      
A215    550,000    
A60 500,000      
A20 (A205)   1,100,000 1,220,000  
A21S (A217)    700,000 800,000  
A22 (A225)     1,050,000  
A30 (A305)  900,000   1,400,000  
A31 (A315) 1,150,000    1,450,000  
A32 (A325) 1,200,000    1,450,000  
A50 (A505)  700,000   1,450,000  
A50S        
A51 (A515) 1,200,000 1,750,000                 1,580,000        
A51 5G (A516) 1,300,000      
A52 (A525)        
A70 (A705)     1,800,000  
A71 (A715)   1,750,000 1,950,000                 1,750,000        
A71 5G (A716) 1,100,000        
A72       1,500,000   
A80 (A805) 1,900,000 2,300,000  2,200,000                         
A90 (A908)  1,700,000 2,500,000                             
J730 (J7 PRO)     1,300,000
J810          1,300,000
M51        1,700,000 1,350,000