Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN OPPO

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG
1 MÀN OPPO A33 300,000
2 MÀN OPPO A37 300,000
3 MÀN OPPO A51 390,000
4 MÀN OPPO A7 370,000
6 MÀN OPPO A83 320,000
7 MÀN OPPO F1 290,000
8 MÀN OPPO F1 PLUS 1,100,000
9 MÀN OPPO F1S 250,000
10 MÀN OPPO F3 PLUS 600,000
11 MÀN OPPO F5 340,000