Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN OPPO

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG
1 CẢM ỨNG OPPO A11 55,000
2 CẢM ỨNG OPPO A31 55,000
3 CẢM ỨNG OPPO A33 60,000
4 CẢM ỨNG OPPO A37 65,000
6 CẢM ỨNG OPPO A39 ( NEO 9S) 60,000
7 CẢM ỨNG OPPO A51 55,000
8 CẢM ỨNG OPPO A57 – F3 LITE 60,000
9 CẢM ỨNG OPPO F1 70,000
10 CẢM ỨNG OPPO F1S 70,000
11 CẢM ỨNG OPPO F1W 70,000