Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN SKY

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG
1 MÀN A860 300,000
2 MÀN A870 200,000
3 MÀN A880 500,000
4 MÀN A890 650,000
5 MÀN A900 550,000
6 MÀN A910 700,000
7 MÀN A920 700,000
8 KÍNH SKY A910 85,000
9 CẢM ỨNG SKY A850
10 CẢM ỨNG SKY A860 200,000