Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN SKY

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG
1 MÀN A860
2 MÀN A870 100,000
3 MÀN A880
4 MÀN A890
5 MÀN A900
6 MÀN A910
7 MÀN A920
8 KÍNH SKY A910
9 CẢM ỨNG
10 CẢM ỨNG SKY A860