Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN SONY

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG
1 KÍNH SONY X 30,000
2 KÍNH SONY XA 25,000
3 KÍNH SONY XA1 25,000
4 KÍNH SONY XA ULTRA 30,000
5 KÍNH CẢM ỨNG SONY C3 85,000
6 KÍNH CẢM ỨNG SONY C4 90,000
7 KÍNH CẢM ỨNG SONY C5 Ultra 120,000
8 KÍNH CẢM ỨNG SONY M2 80,000
9 KÍNH CẢM ỨNG SONY M4 85,000
10 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z 80,000