Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN SONY

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG
1 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z 365,000
2 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZR 350,000
3 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z Ultra 460,000
4 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1 400,000
5 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1S 490,000
6 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z2 450,000
7 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z3 550,000
8 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z4 550,000
9 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C3 500,000
10 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C4 490,000