Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN ZENFONE

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG
1 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN MAX
2 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F2 430,000
3 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F3
4 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F5 370,000
5 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F6 370,000
6 KÍNH CẢM ỨNG ZEN MAX 100,000
7 KÍNH CẢM ỨNG ZEN F2 100,000
8 KÍNH CẢM ỨNG ZEN F3
9 KÍNH CẢM ỨNG ZEN F5 65,000
10 KÍNH CẢM ỨNG ZEN F550