Giá trên web chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa.

LINH KIỆN ZENFONE

wdt_ID  TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG
1 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F2 390,000
2 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F5 330,000
3 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F6
4 KÍNH CẢM ỨNG ZEN 3 MAX 80,000
5 KÍNH CẢM ỨNG ZEN F2 85,000
6 KÍNH CẢM ỨNG ZEN F5 55,000
7 KÍNH CẢM ỨNG ZEN F6 60,000
8
9
10