LINH KIỆN SAMSUNG

 

 TÊN SẢN PHẨM  BỂ KÍNH  TÌNH TRẠNG FULL BỘ TÌNH TRẠNG
 MÀN HÌNH SS NOTE 2 1.100.000 Hết hàng  1.200.000 Hết hàng
 MÀN HÌNH SS NOTE 3  1.700.000 Hết hàng 1.800.000   Hết hàng 
 MÀN HÌNH SS NOTE 4  2.100.000 Còn hàng 2.300.000   Hết hàng
 MÀN HÌNH SS NOTE 5  2.800.000 Còn hàng 3.000.000     Hết hàng  
         
 MÀN HÌNH SS S3 900.000 Còn hàng 1.000.000  Hết hàng  
 MÀN HÌNH SS S4  1.100.000 Còn hàng 1.200.000  Hết hàng  
 MÀN HÌNH SS S5 G906  1.600.000 Còn hàng 1.700.000  Còn hàng 
 MÀN HÌNH SS S6 2.200.000 Còn hàng  2.400.000 Còn hàng 
 MÀN HÌNH SS S7 2.200.000 Hết hàng  2.400.000 Hết hàng 
 MÀN HÌNH SS S6 Edge Liên hệ    
 MÀN HÌNH SS S7 Edge Liên hệ    
 MÀN HÌNH SS S8 Liên hệ    
 MÀN HÌNH SS S8 PLUS Liên hệ    
         
 MÀN HÌNH SS A3 2017 1.700.000 Còn hàng  1.800.000 Hết hàng 
 MÀN HÌNH SS A5 2015 1.400.000 Còn hàng  1.600.000 Hết hàng 
 MÀN HÌNH SS A5 2016  2.200.000  Còn hàng 
 MÀN HÌNH SS A5 2017 1.700.000 Còn hàng 1.800.000   Còn hàng 
 MÀN HÌNH SS A7 2015 1.800.000 Còn hàng    
 MÀN HÌNH SS A7 2016 2.350.000 Hết hàng 2.450.000   Còn hàng 
 MÀN HÌNH SS A7 2017 2.000.000 Hết hàng  2.200.000 Còn hàng 
 MÀN HÌNH SS A8 2.300.000 Còn hàng 2.500.000  Còn hàng 
 MÀN HÌNH SS A9 Pro 2.000.000 Hết hàng 2.200.000  Hết hàng 
       
 MÀN HÌNH SS C9 PRO 1.900.000 Còn hàng  2.100.000 Còn hàng 
 MÀN HÌNH SS E5 1.700.000  Còn hàng
 MÀN HÌNH SS E7 1.900.000  Hết hàng 
         
MÀN HÌNH SS J200 1.300.000  Hết hàng 
MÀN HÌNH SS J320  1.100.000 Còn hàng 
MÀN HÌNH SS J330 950.000 Hết hàng    
MÀN HÌNH SS J500 1.000.000 Hết hàng 1.100.000  Còn hàng
MÀN HÌNH SS J510 1.100.000 Hết hàng 1.200.000  Hết hàng 
MÀN HÌNH SS J5 PRIME 700.000 Còn hàng  800.000 Còn hàng 
MÀN HÌNH SS J7 PRIME 650.000 Hết hàng  800.000 Còn hàng 
MÀN HÌNH SS J700 1.200.000  Hết hàng 1.300.000  Hết hàng
MÀN HÌNH SS J710 1.000.000 Còn hàng 1.300.000 Hết hàng 
MÀN HÌNH SS J730 1.600.000 Hết hàng 1.700.000  Hết hàng 
       
KÍNH CẢM ỨNG SS Tab T116 115.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SS Tab T231 120.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SS Tab T531 220.000 Còn hàng  
       
KÍNH SS NOTE 2 120.000 Còn hàng  
KÍNH SS NOTE 3 35.000 Còn hàng  
KÍNH SS NOTE 4 35.000 Còn hàng  
KÍNH SS NOTE 5 180.000 Còn hàng  
KÍNH SS NOTE 8 250.000 Còn hàng  
       
KÍNH SS A300 / A3 2015  35.000 Còn hàng  
KÍNH SS A310 / A3 2016  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS A320 / A3 2017  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS A500 / A5 2015  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS A510 / A5 2016  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS A520 / A5 2017  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS A700 / A7 2015  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS A710 / A7 2016  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS A720 / A7 2017  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS A8  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS A910 / A9 Pro  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS C9 Pro  35.000 Còn hàng  
KÍNH SS J200  35.000 Còn hàng  
KÍNH SS J320  35.000 Còn hàng  
KÍNH SS J330/ J3 Pro  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS J500  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS J510  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS J700  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS J710  40.000 Còn hàng  
KÍNH SS J730/ J7 Pro  40.000 Còn hàng  
       
KÍNH SS S3 30.000 Còn hàng  
KÍNH SS S4 30.000 Còn hàng  
KÍNH SS S5  35.000 Còn hàng  
KÍNH SS S6 85.000 Còn hàng  
KÍNH SS S7 150.000 Còn hàng  
KÍNH SS S8 ZIN 250.000 Còn hàng  
       
KÍNH SS S6 Edge 135.000 Còn hàng  
KÍNH SS S6 Edge Plus 200.000 Còn hàng  
KÍNH SS S7 Edge ZIN  240.000 Còn hàng  
KÍNH SS S8 Plus ZIN  250.000 Còn hàng  
       
KÍNH SS J5 Prime 40.000 Còn hàng  
KÍNH SS J7 Prime  40.000  Còn hàng  
       
SƯỜN S8 PLUS 450.000 Còn hàng  
NẮP LƯNG A310  50.000 Còn hàng  
NẮP LƯNG A320  90.000 Còn hàng  
NẮP LƯNG A510  60.000 Còn hàng  
NẮP LƯNG A520  120.000 Còn hàng  
NẮP LƯNG A710  60.000 Còn hàng  
NẮP LƯNG A720  120.000 Còn hàng  
NẮP LƯNG A9 Pro  80.000 Còn hàng  
       
NẮP LƯNG SS S6 70.000 Còn hàng  
NẮP LƯNG SS S7 130.000 Còn hàng  
NẮP LƯNG SS S6 Edge 85.000 Còn hàng  
NẮP LƯNG SS S6 Edge PLUS 50.000 Còn hàng  
NẮP LƯNG SS S7 Edge 130.000 Còn hàng  
NẮP LƯNG SS S8 160.000 Còn hàng  
NẮP LƯNG SS S8 Plus 160.000 Còn hàng  
NẮP LƯNG SS NOTE 5 150.000 Còn hàng  
       
CHỤP CAMERA SS NOTE 5 50.000 Còn hàng  

LINH KIỆN IPHONE

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG ÉP KÍNH TÌNH TRẠNG
MÀN HÌNH IPHONE 5 (ZIN)  320.000 Hết hàng 420.000    Còn hàng 
MÀN HÌNH IPHONE 5S (ZIN)  290.000 Hết hàng 390.000   Hết hàng
MÀN HÌNH IPHONE 6 (ZIN) 410.000 Hết hàng 510.000  Còn hàng
MÀN HÌNH IPHONE 6 PLUS (ZIN)  800.000 Hết hàng 900.000  Hết hàng 
MÀN HÌNH IPHONE 6S (ZIN) 580.000 Còn hàng 700.000   Còn hàng 
MÀN HÌNH IPHONE 6S Plus (ZIN) 1.200.000 Còn hàng 1.350.000  Hết hàng
MÀN HÌNH  IPHONE 7 (ZIN) 1.100.000 Còn hàng 1.300.000   Còn hàng 
MÀN HÌNH IPHONE 7 Plus (ZIN)  1.900.000 Hết hàng 2.100.000   Hết hàng 
 
KÍNH IPHONE 5 LIỀN RON  35.000  Còn hàng  
KÍNH IPHONE 5S LIỀN RON  35.000   Còn hàng  
KÍNH IPHONE 6 LIỀN RON  40.000  Còn hàng  
KÍNH IPHONE 6 Plus LIỀN RON  45.000  Còn hàng  
KÍNH IPHONE 6S LIỀN RON  50.000  Còn hàng  
KÍNH IPHONE 6S Plus LIỀN RON  55.000  Còn hàng  
KÍNH IPHONE 7 LIỀN RON  70.000  Còn hàng  
KÍNH IPHONE 7 Plus LIỀN RON  75.000 Còn hàng  
KÍNH IPHONE 8 LIỀN RON  220.000 Còn hàng  
KÍNH IPHONE 8 Plus LIỀN RON  230.000 Còn hàng  
       
KÍNH CẢM ỨNG IPHONE 5  65.000  Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD 2  140.000  Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD 3/4 140.000  Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD AIR 1  280.000  Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD AIR 2  350.000  Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD Mini 1/2  280.000  Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD Mini 3  310.000  Còn hàng  
       
PIN IPHONE 5      
PIN IPHONE 5S      
PIN IPHONE 6      
PIN IPHONE 6S  145.000  Còn hàng  
PIN IPHONE 6S PLUS  155.000  Còn hàng  
       
KEO IPHONE 4      
KEO IPHONE 5      
KEO IPHONE 6      
KEO IPHONE 7      

LINH KIỆN SONY

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KÍNH SONY X   45.000 Còn hàng  
KÍNH SONY XA   50.000 Còn hàng  
KÍNH SONY XA1  40.000 Còn hàng  
KÍNH SONY XA ULTRA  75.000 Còn hàng  
       
KÍNH CẢM ỨNG SONY C3  130.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY C4  140.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY C5 Ultra  180.000 Còn hàng  
       
KÍNH CẢM ỨNG SONY M2  110.000  Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY M4  130.000  Còn hàng  
       
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z  110.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY ZR  140.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1  110.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z2  130.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3 125.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z4 160.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 170.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 Premium 250.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1S   200.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1 Mini  140.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3 Mini  140.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 Mini  180.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z Ultra  240.000 Còn hàng  
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z2A  300.000 Hết hàng  
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3V  270.000 Còn hàng  
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z4V  320.000  Còn hàng  
       
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5  500.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z1 Mini  250.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z3 Mini  300.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5 Mini  300.000 Còn hàng  
       
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z 430.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZR 540.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z Ultra 690.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1 450.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1S 650.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z2A 700.000 Hết hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z3 550.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z4 700.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C3 590.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C4 650.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C5 Ultra  900.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C5 Ultra ZN KHUNG  1.100.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ M4  450.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ M5  630.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA LINH KIỆN  640.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA ZIN KHUNG  850.000 Hết hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA1 ZIN KHUNG  1.100.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA Ultra ZIN KHUNG  1.450.000 Hết hàng  
       
PHẢN QUANG SONY Z3 70.000 Còn hàng  
       
       
NẮP LƯNG SONY Z  30.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z ULTRA  50.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z1  30.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z1S  50.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z2  30.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z3  30.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z3 MINI  30.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z3V  40.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z4  30.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z5  30.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z5 Premium  50.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY M5  40.000  Còn hàng  
       
PIN SONY Z      
PIN SONY Z1      
PIN SONY Z2      
PIN SONY Z3      

LINH KIỆN OPPO

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KÍNH OPPO R7  35.000 Còn hàng  
KÍNH OPPO R7 PLUS  35.000 Còn hàng  
KÍNH OPPO R7S  50.000 Còn hàng  
KÍNH OPPO F1 PLUS  50.000 Còn hàng  
KÍNH OPPO F3  40.000 Còn hàng  
KÍNH OPPO F3 PLUS  40.000 Còn hàng  
       
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X909 110.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X9006 110.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X9076 120.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1 90.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1S 90.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1W 90.000 Hết hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A11  75.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A33  70.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A37  80.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A51  70.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A57 – F3 LITE  100.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO U707  90.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R3 65.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R5 – R8106  65.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO FIND 5 MINI – R827  95.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO FIND R1 – R829  90.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO JOY – R1001  70.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO NEO 5 –  R1201  75.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO YOYO – R2001  95.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R1K – R8001  75.000 Còn hàng  
       
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1  465.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1 PLUS  1.000.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F3 PLUS  650.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1S  430.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A31 ( NEO 5 ) 350.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A33 ( NEO 7 ) 400.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A37 ( NEO 9 ) 450.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A51 ( MIRROR 5 ) 450.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R7 LITE 1.600.000 Hết hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R7S 1.300.000 Hết hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R827 340.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R829 400.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ X9006 520.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ X9076 830.000 Hết hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ U707 630.000 Hết hàng  
       

LINH KIỆN LG

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F180  550.000 Còn hàng
MÀN HÌNH VỠ KÍNH G2 F320  400.000 Hết hàng
MÀN HÌNH VỠ KÍNH G3 F400/F460  500.000 Còn hàng FULL +200K
MÀN HÌNH VỠ KÍNH G4 F500  500.000 Còn hàng FULL +100K
MÀN HÌNH VỠ KÍNH V10  800.000 Còn hàng   FULL + 200K
     
KÍNH LG V10 80.000  Còn hàng
KÍNH LG V20 70.000 Còn hàng
KÍNH LG K10 45.000 Còn hàng
     
KÍNH CẢM ỨNG LG F180  150.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG GPro F240  150.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG G2 F320  110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG GPro 2 F350  200.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG G2 D802  110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG G3  150.000 Còn hàng Kính Zin có keo
CHỤP CAMERA LG G4  50.000 Còn hàng
VIỀN GPro 2 50.000 Còn hàng

LINH KIỆN XIAOMI

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI2 370.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI3 370.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI4 450.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ REDMI 1 310.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ REDMI 2 320.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 2 340.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 3 420.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 4 450.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 4X 400.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 4C 390.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 4S 450.000 Còn hàng
     
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI2 110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI3 125.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI4 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI MAX 160.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 2 130.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 3 140.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 3 PRO 200.000 Hết hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 4 110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 4X 110.000 Còn hàng
     
KÍNH XIAOMI MI5 50.000 Còn hàng

LINH KIỆN HTC

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÍNH VỠ KÍNH HTC ONE9 1.500.000 Hết hàng
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC 8X 410.000 Còn hàng
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC M7 400.000 Còn hàng
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC M8 440.000 Còn hàng
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC 816H 450.000 Còn hàng
     
KÍNH CẢM ỨNG HTC M7 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC M8 130.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC 8X 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC 816H 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC D610 100.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC D620 110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC D626 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC D700 135.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC D820 130.000 Hết hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC X920S 150.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC X920V 140.000 Còn hàng

LINH KIỆN SKY

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A850  400.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A860  350.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A870  250.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A880  600.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A890    
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A900  600.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A910  800.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A920  1.000.000 Còn hàng
     
KÍNH SKY A910 120.000 Còn hàng
     
KÍNH CẢM ỨNG SKY A890 350.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SKY A900    

LINH KIỆN ZENFONE

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN MAX 460.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F2 430.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F3 670.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F5 370.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F6 390.000 Còn hàng  
       
KÍNH CẢM ỨNG ZEN MAX 120.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F2 130.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F3 120.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F5 70.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F550 90.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F6 100.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG BUTERFLY 220.000 Còn hàng