LINH KIỆN SAMSUNG

 

 TÊN SẢN PHẨM  BỂ KÍNH  TÌNH TRẠNG FULL BỘ TÌNH TRẠNG
 MÀN HÌNH SS NOTE 2
 MÀN HÌNH SS NOTE 3
 MÀN HÌNH SS NOTE 3 NEO 1.200.000 
 MÀN HÌNH SS NOTE 4  1.800.000 2.000.000 
 MÀN HÌNH SS NOTE 5 3.000.000 
 MÀN HÌNH SS NOTE 8
         
 MÀN HÌNH SS S3 900.000
 MÀN HÌNH SS S4  900.000 1.000.000 
 MÀN HÌNH SS S5 G906  1.600.000 1.700.000 
 MÀN HÌNH SS S6 2.100.000  2.250.000
 MÀN HÌNH SS S7 2.400.000 
 MÀN HÌNH SS S6 Edge 1.800.000  
 MÀN HÌNH SS S7 Edge 3.300.000 
 MÀN HÌNH SS S8 2.300.000  
 MÀN HÌNH SS S8 PLUS 2.800.000  
         
 MÀN HÌNH SS A3 2017 1.700.000
 MÀN HÌNH SS A5 2015
 MÀN HÌNH SS A5 2016  1.800.000  2.000.000
 MÀN HÌNH SS A5 2017 1.800.000 
 MÀN HÌNH SS A7 2015  
 MÀN HÌNH SS A7 2016  1.800.000 2.000.000 
 MÀN HÌNH SS A7 2017 2.250.000
 MÀN HÌNH SS A8  1.850.000 2.200.000 
 MÀN HÌNH SS A9 Pro 2.100.000 
       
 MÀN HÌNH SS C9 PRO
 MÀN HÌNH SS E5 1.700.000 
 MÀN HÌNH SS E7
         
MÀN HÌNH SS J320
MÀN HÌNH SS J330 950.000
MÀN HÌNH SS J500 1.100.000 
MÀN HÌNH SS J510
MÀN HÌNH SS J5 PRIME  600.000
MÀN HÌNH SS J7 PRIME  650.000
MÀN HÌNH SS J700 1.200.000 
MÀN HÌNH SS J710
MÀN HÌNH SS J730 1.750.000
       
KÍNH CẢM ỨNG SS Tab T116 115.000  
KÍNH CẢM ỨNG SS Tab T231 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG SS Tab T531 220.000  
     
KÍNH SS NOTE 2 35.000  
KÍNH SS NOTE 3 35.000  
KÍNH SS NOTE 4 35.000  
KÍNH SS NOTE 5 150.000  
KÍNH SS NOTE 8 260.000  
     
KÍNH SS A300 / A3 2015  35.000  
KÍNH SS A310 / A3 2016  40.000  
KÍNH SS A320 / A3 2017  40.000  
KÍNH SS A500 / A5 2015  40.000  
KÍNH SS A510 / A5 2016  40.000  
KÍNH SS A520 / A5 2017  40.000  
KÍNH SS A700 / A7 2015  40.000  
KÍNH SS A710 / A7 2016  40.000  
KÍNH SS A720 / A7 2017  40.000  
KÍNH SS A8  40.000  
KÍNH SS A910 / A9 Pro  40.000  
KÍNH SS C9 Pro  35.000  
KÍNH SS J200  35.000  
KÍNH SS J320  35.000  
KÍNH SS J330/ J3 Pro  40.000  
KÍNH SS J500  40.000  
KÍNH SS J510  40.000  
KÍNH SS J700  40.000  
KÍNH SS J710  40.000  
KÍNH SS J730/ J7 Pro  40.000  
KÍNH SS J730/ J7 Pro  80.000 KÍNH ZIN 
       
KÍNH SS S3 30.000  
KÍNH SS S4 30.000  
KÍNH SS S5  35.000  
KÍNH SS S6 85.000  
KÍNH SS S7 130.000  
KÍNH SS S8 ZIN 250.000  
KÍNH SS S9 ZIN 230.000  
       
KÍNH SS S6 Edge ZIN 135.000  
KÍNH SS S6 Edge Plus 200.000  
KÍNH SS S7 Edge ZIN  250.000  
KÍNH SS S8 Plus ZIN  250.000  
     
KÍNH SS J5 Prime 40.000  
KÍNH SS J7 Prime  40.000  
KÍNH SS J7 Prime ZIN  60.000  
       
SƯỜN S8 PLUS 450.000  
NẮP LƯNG A310  50.000  
NẮP LƯNG A320  90.000  
NẮP LƯNG A510  60.000  
NẮP LƯNG A520  120.000  
NẮP LƯNG A710  60.000  
NẮP LƯNG A720  120.000  
NẮP LƯNG A9 Pro  80.000  
       
NẮP LƯNG SS S6 70.000  
NẮP LƯNG SS S7 110.000  
NẮP LƯNG SS S6 Edge 85.000  
NẮP LƯNG SS S6 Edge PLUS 80.000  
NẮP LƯNG SS S7 Edge 110.000  
NẮP LƯNG SS S8 140.000  
NẮP LƯNG SS S8 Plus 150.000  
NẮP LƯNG SS NOTE 5 130.000  
       
CHỤP CAMERA SS NOTE 5 50.000  

LINH KIỆN IPHONE

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG ÉP KÍNH TÌNH TRẠNG
MÀN HÌNH IPHONE 5G (ZIN)
MÀN HÌNH IPHONE 5S (ZIN)  260.000 360.000 
MÀN HÌNH IPHONE 6G (ZIN) 350.000
MÀN HÌNH IPHONE 6 PLUS (ZIN)
MÀN HÌNH IPHONE 6S (ZIN) 500.000
MÀN HÌNH IPHONE 6S Plus (ZIN) 1.100.000
MÀN HÌNH  IPHONE 7G (ZIN) 800.000
MÀN HÌNH IPHONE 7 Plus (ZIN)  1.600.000
MÀN HÌNH IPHONE 8G (ZIN)  1.800.000
MÀN HÌNH IPHONE 8 Plus (ZIN)  2.300.000  2.600.000  
MÀN HÌNH IPHONE X (ZIN) 4.200.000 
 
KÍNH IPHONE 5G LIỀN RON  27.000  
KÍNH IPHONE 5S LIỀN RON  27.000  
KÍNH IPHONE 6G LIỀN RON  35.000  
KÍNH IPHONE 6 Plus LIỀN RON  40.000  
KÍNH IPHONE 6S LIỀN RON  45.000  
KÍNH IPHONE 6S Plus LIỀN RON  50.000  
KÍNH IPHONE 7G LIỀN RON  60.000  
KÍNH IPHONE 7 Plus LIỀN RON  65.000  
KÍNH IPHONE 8G LIỀN RON  120.000  
KÍNH IPHONE 8 Plus LIỀN RON  130.000  
 
KÍNH IPHONE X ZIN HÃNG  220.000  
RON IPHONE X ZIN HÃNG  160.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG IPHONE 5  65.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD 2  140.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD 3/4 130.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD AIR 1  350.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD AIR 2  380.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD Mini 1/2  230.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD Mini 3  310.000  
       
PIN PISEN IPHONE 5G 160.000   
PIN PISEN IPHONE 5S 160.000   
PIN PISEN IPHONE 6G  220.000  
PIN PISEN IPHONE 6 PLUS  240.000  
PIN PISEN IPHONE 6S  290.000  
PIN IPISEN PHONE 6S PLUS  310.000  
       
KEO IPHONE 4      
KEO IPHONE 5      
KEO IPHONE 6      
KEO IPHONE 7      

LINH KIỆN SONY

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KÍNH SONY X   45.000 Còn hàng  
KÍNH SONY XA   50.000 Còn hàng  
KÍNH SONY XA1  40.000 Còn hàng  
KÍNH SONY XA ULTRA  75.000 Còn hàng  
       
KÍNH CẢM ỨNG SONY C3  110.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY C4  110.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY C5 Ultra  150.000 Còn hàng  
       
KÍNH CẢM ỨNG SONY M2  100.000  Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY M4  110.000  Còn hàng  
       
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z  110.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY ZR  130.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1  110.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z2  130.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3 120.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z4 150.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 160.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 Premium 250.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1S   200.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1 Mini  140.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3 Mini  130.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 Mini  180.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z Ultra  200.000 Còn hàng  
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z2A  280.000 Hết hàng  
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3V  250.000 Còn hàng  
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z4V  320.000  Còn hàng  
       
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5  500.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z1 Mini  250.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z3 Mini  350.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5 Mini  300.000 Còn hàng  
       
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z 430.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZR 540.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z Ultra 850.000 Còn hàng  ZIN
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1 450.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1S 650.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z2A 700.000 Hết hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z3 550.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z4 700.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C3 590.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C4 650.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C5 Ultra  800.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C5 Ultra ZN KHUNG  1.100.000 Hết hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ M4  500.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ M5  630.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA LINH KIỆN  600.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA ZIN KHUNG  850.000 Hết hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA1 ZIN KHUNG  1.050.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA Ultra linh kiện  900.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA Ultra ZIN KHUNG  1.300.000 Còn hàng  
       
PHẢN QUANG SONY Z3 70.000 Còn hàng  
       
       
NẮP LƯNG SONY Z  30.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z ULTRA  50.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z1  30.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z1S  50.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z2  30.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z3  30.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z3 MINI  30.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z3V  40.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z4  30.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z5  30.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY Z5 Premium  50.000  Còn hàng  
NẮP LƯNG SONY M5  40.000  Còn hàng  
       
PIN SONY Z      
PIN SONY Z1      
PIN SONY Z2      
PIN SONY Z3      

LINH KIỆN OPPO

 

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KÍNH OPPO R7  35.000 Còn hàng  
KÍNH OPPO R7 PLUS  35.000 Còn hàng  
KÍNH OPPO R7S  40.000 Còn hàng  
KÍNH OPPO F1 PLUS  40.000 Còn hàng  
KÍNH OPPO F3  40.000 Còn hàng  
KÍNH OPPO F3 PLUS  40.000 Còn hàng  
KÍNH OPPO F5  40.000 Còn hàng  
       
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X909 110.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X9006 110.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X9076 120.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1 90.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1S 90.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1W 90.000 Hết hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A11  75.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A31 ( NEO 5)  75.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A33 ( NEO 7)  70.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A37 ( NEO 9)  90.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A39 (NEO 9S)  90.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A57 – F3 LITE  100.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO U707  90.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R3 65.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R5 – R8106  65.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO FIND 5 MINI – R827  95.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO FIND R1 – R829  90.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO JOY – R1001  70.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO YOYO – R2001  95.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R1K – R8001  75.000 Còn hàng  
       
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1  430.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1 PLUS  800.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F3 PLUS  600.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1S  430.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A31 ( NEO 5 ) 350.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A33 ( NEO 7 ) 400.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A37 ( NEO 9 ) 420.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A51 ( MIRROR 5 ) 450.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R7 LITE 1.600.000 Hết hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R7S 900.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R827 340.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R829 400.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ X9006 520.000 Còn hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ X9076 830.000 Hết hàng  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ U707 630.000 Hết hàng  
       

LINH KIỆN LG

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F180 ZIN  550.000 Còn hàng
MÀN HÌNH VỠ KÍNH F240  300.000 Còn hàng
MÀN HÌNH VỠ KÍNH F350  450.000 Còn hàng
MÀN HÌNH VỠ KÍNH G2 F320
MÀN HÌNH VỠ KÍNH G3 F400/F460  500.000 Còn hàng FULL +200K
MÀN HÌNH VỠ KÍNH G4 F500  300.000 Còn hàng FULL +100K
MÀN HÌNH VỠ KÍNH V10  800.000 Còn hàng   FULL + 200K
     
KÍNH LG V10 80.000  Còn hàng
KÍNH LG V20 60.000 Còn hàng
KÍNH LG K10 45.000 Còn hàng
     
KÍNH CẢM ỨNG LG F180  150.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG GPro F240  150.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG G2 F320  120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG GPro 2 F350  150.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG G2 D802  120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG G3  150.000 Còn hàng Kính Zin có keo
CHỤP CAMERA LG G4  50.000 Còn hàng
VIỀN GPro 2 50.000 Còn hàng

LINH KIỆN XIAOMI

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI2 370.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI3 370.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI4 450.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ REDMI 1 310.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ REDMI 2 320.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 2 340.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 3 420.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 4 450.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 4X 400.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 4C 390.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 4S 450.000 Còn hàng
     
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI2 110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI3 125.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI4 110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI MAX 160.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 2 110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 3 110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 3 PRO 200.000 Hết hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 4 110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 4X 110.000 Còn hàng
     
KÍNH XIAOMI MI5 50.000 Còn hàng

LINH KIỆN HTC

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÍNH VỠ KÍNH HTC ONE9 1.500.000 Hết hàng
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC 8X 410.000 Còn hàng
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC M7 400.000 Còn hàng
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC M8 440.000 Còn hàng
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC 816H 450.000 Còn hàng
     
KÍNH CẢM ỨNG HTC M7 100.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC M8 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC 8X 110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC 816H 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC D610 100.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC D620 110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC D626 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC D700 135.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC D820 130.000 Hết hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC X920S 150.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC X920V 140.000 Còn hàng

LINH KIỆN SKY

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A850
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A860  350.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A870  250.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A880
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A890    
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A900  600.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A910  800.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A920  1.000.000 Còn hàng
     
KÍNH SKY A910 100.000 Còn hàng
 KÍNH CẢM ỨNG SKY A860  200.000 Còn hàng 
KÍNH CẢM ỨNG SKY A890 350.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SKY A900    

LINH KIỆN ZENFONE

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN MAX 460.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F2 430.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F3 670.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F5 370.000 Còn hàng  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F6 380.000 Còn hàng  
       
KÍNH CẢM ỨNG ZEN MAX 120.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F2 110.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F3 120.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F5 70.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F550 90.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F6 90.000 Còn hàng  
KÍNH CẢM ỨNG BUTERFLY 220.000 Còn hàng