LINH KIỆN SAMSUNG

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 MÀN HÌNH SS NOT2 VỠ KÍNH 1.100.000 Còn hàng FULL + 100K
 MÀN HÌNH SS NOT3 VỠ KÍNH  1.650.000 Còn hàng FULL + 100K
 MÀN HÌNH SS NOT4 VỠ KÍNH  2.300.000 Còn hàng FULL + 100K
 MÀN HÌNH SS NOT5 VỠ KÍNH  2.800.000 Hết hàng FULL + 200K
 MÀN HÌNH SS S3 VỠ KÍNH 900.000 Còn hàng FULL + 100K
 MÀN HÌNH SS S4 VỠ KÍNH  1.100.000 Còn hàng FULL + 100K
 MÀN HÌNH SS S5 G906 VỠ KÍNH  1.600.000 Còn hàng FULL + 100K
 MÀN HÌNH SS S6 VỠ KÍNH 2.200.000 Hết hàng FULL + 200K
 MÀN HÌNH SS S7 VỠ KÍNH 2.200.000 Còn hàng FULL + 200K
 MÀN HÌNH SS S6 Edge FULL 2.700.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH SS S7 Edge FULL 3.300.000 Hết hàng
 MÀN HÌNH SS S8 VỠ KÍNH 2.750.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH SS S8 PLUS VỠ KÍNH 2.850.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH SS A3 2016 VỠ KÍNH 1.300.000 Hết hàng  FULL + 200K
 MÀN HÌNH SS A5 2015 VỠ KÍNH 1.600.000 Còn hàng FULL + 200K
 MÀN HÌNH SS A5 2016 VỠ KÍNH 2.350.000 Hết hàng  FULL + 150K
 MÀN HÌNH SS A7 2015 VỠ KÍNH 1.800.000 Còn hàng  FULL + 200K
 MÀN HÌNH SS A7 2016 VỠ KÍNH 2.400.000 Hết hàng  FULL + 200K
 MÀN HÌNH SS A7 2017 VỠ KÍNH 2.600.000 Còn hàng  FULL + 200K
 MÀN HÌNH SS A8 VỠ KÍNH 2.500.000 Còn hàng  FULL + 200K
 MÀN HÌNH SS A9 Pro VỠ KÍNH 2.000.000 Còn hàng   FULL + 200K
 MÀN HÌNH SS C9 PRO 2.400.000 Còn hàng    FULL + 200K
 MÀN HÌNH SS E5 FULL 1.700.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH SS E7 FULL 1.900.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH SS J1 FULL 1.100.000 Hết hàng
 MÀN HÌNH SS J120 FULL 1.100.000 Hết hàng
 MÀN HÌNH SS J200 FULL 1.300.000  Còn hàng
 MÀN HÌNH SS J320 FULL 1.300.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH SS J510 FULL 1.200.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH SS J5 PRIME VỠ KÍNH 750.000 Hết hàng
 MÀN HÌNH SS J7 PRIME VỠ KÍNH 850.000 Còn hàng FULL + 200K
 MÀN HÌNH SS J700 FULL 1.900.000 Hết hàng
 MÀN HÌNH SS J710 FULL 1.300.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SS Tab T116 115.000 Hết hàng
KÍNH CẢM ỨNG SS Tab T231 120.000 Hết hàng
KÍNH CẢM ỨNG SS Tab T531 220.000 Hết hàng
KÍNH SS NOTE 2 120.000 Còn hàng
KÍNH SS NOTE 3 35.000 Còn hàng
KÍNH SS NOTE 4 35.000 Còn hàng
KÍNH SS NOTE 5 200.000 Còn hàng
KÍNH SS A300  35.000 Còn hàng
KÍNH SS A310  40.000 Còn hàng
KÍNH SS A500  35.000 Còn hàng
KÍNH SS A510  40.000 Còn hàng
KÍNH SS A520 / A5 2017  40.000 Còn hàng
KÍNH SS A700  40.000 Còn hàng
KÍNH SS A710 / A7 2016  40.000 Còn hàng
KÍNH SS A720 / A7 2017  40.000 Còn hàng
KÍNH SS A8  40.000 Còn hàng
KÍNH SS A910 / A9 Pro  60.000 Còn hàng
KÍNH SS J200  40.000 Còn hàng
KÍNH SS J320  40.000 Còn hàng
KÍNH SS J3 Pro  35.000 Còn hàng
KÍNH SS J500  40.000 Còn hàng
KÍNH SS J700  40.000 Còn hàng
KÍNH SS J7 Pro  40.000 Còn hàng
KÍNH SS S4 30.000 Còn hàng
KÍNH SS S5  35.000 Còn hàng
KÍNH SS S6 85.000 Còn hàng
KÍNH SS S7 150.000 Còn hàng
KÍNH SS S6 Edge 135.000 Còn hàng
KÍNH SS S7 Edge 210.000 Còn hàng
KÍNH SS J5 Prime 45.000 Còn hàng
KÍNH SS J7 Prime 60.000 Còn hàng
KÍNH SS K10 45.000 Còn hàng
NẮP LƯNG A310  50.000 Còn hàng
NẮP LƯNG A510  60.000 Còn hàng
NẮP LƯNG A710  60.000 Còn hàng
NẮP LƯNG A9 Pro  80.000 Còn hàng
NẮP LƯNG SS S6 70.000 Còn hàng
NẮP LƯNG SS S7 130.000 Còn hàng
NẮP LƯNG SS S6 Edge 85.000 Còn hàng
NẮP LƯNG SS S6 Edge PLUS 50.000 Còn hàng
NẮP LƯNG SS S7 Edge 180.000 Còn hàng
NẮP LƯNG SS NOTE 5 150.000 Còn hàng
CHỤP CAMERA SS NOTE 5 50.000 Còn hàng

LINH KIỆN IPHONE

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH VỠ KÍNH IPHONE 5 ZIN  330.000 Còn hàng Ép kính + 100K
MÀN HÌNH VỠ KÍNH IPHONE 5S ZIN  280.000 Hết hàng Ép kính + 100K
MÀN HÌNH VỠ KÍNH IPHONE 6 ZIN  430.000 Còn hàng Ép kính + 100K
MÀN HÌNH VỠ KÍNH IPHONE 6 Plus ZIN  830.000 Còn hàng Ép kính + 100K
MÀN HÌNH VỠ KÍNH IPHONE 6S ZIN 650.000 Còn hàng Ép kính + 200K
MÀN HÌNH VỠ KÍNH IPHONE 6S Plus ZIN  1.350.000 Còn hàng Ép kính + 200K
MÀN HÌNH VỠ KÍNH IPHONE 7 ZIN 1.400.000 Còn hàng Ép kính + 250K
MÀN HÌNH VỠ KÍNH IPHONE 7 Plus ZIN  2.000.000 Còn hàng Ép kính + 250K
KÍNH IPHONE 5 LIỀN RON  40.000  Còn hàng
KÍNH IPHONE 5S LIỀN RON  40.000   Còn hàng
KÍNH IPHONE 6 LIỀN RON  45.000  Còn hàng
KÍNH IPHONE 6 Plus LIỀN RON  50.000  Còn hàng
KÍNH IPHONE 6S LIỀN RON  50.000  Còn hàng
KÍNH IPHONE 6S Plus LIỀN RON  55.000  Còn hàng
KÍNH IPHONE 7 LIỀN RON  80.000  Còn hàng
KÍNH IPHONE 7 Plus LIỀN RON  90.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG IPHONE 5  65.000  Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG IPAD 2  140.000  Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG IPAD 3/4 140.000  Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG IPAD AIR 1  280.000  Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG IPAD AIR 2  350.000  Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG IPAD Mini 1/2  280.000  Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG IPAD Mini 3  310.000  Còn hàng
PIN IPHONE 5 100.000 Hết hàng
PIN IPHONE 5S 100.000 Hết hàng
PIN IPHONE 6  110.000 Hết hàng
PIN IPHONE 6S  145.000  Còn hàng
PIN IPHONE 6S PLUS  155.000  Còn hàng
KEO IPHONE 4 5.000 Hết hàng
KEO IPHONE 5 5.000  Hết hàng
KEO IPHONE 6 5.000  Hết hàng
KEO IPHONE 7 5.000  Hết hàng

LINH KIỆN SONY

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KÍNH SONY X   45.000 Còn hàng
KÍNH SONY XA   50.000 Còn hàng
KÍNH SONY XA1  40.000 Còn hàng
KÍNH SONY XA ULTRA  75.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY C3  130.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY C4  140.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY C5 Ultra  180.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY M2  110.000  Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY M4  130.000  Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z  110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY ZR  140.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1  115.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z2  130.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3 130.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z4 160.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 170.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 Premium 250.000 Hết hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1S   200.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1 Mini  140.000 Hết hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3 Mini  140.000 Hết hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 Mini  180.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z Ultra  260.000 Còn hàng
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z2A  300.000 Hết hàng
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3V  290.000 Còn hàng
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z4V  320.000  Còn hàng
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z2 400.000 Hết hàng
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z3 450.000 Hết hàng
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5  600.000 Còn hàng
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5 Plus  800.000 Hết hàng
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z1 Mini  300.000 Còn hàng
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z3 Mini  300.000 Còn hàng
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5 Mini  400.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z 450.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZR 550.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z Ultra 750.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1 450.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1S 700.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z2A 700.000 Hết hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z3 600.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z4 830.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C3 590.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C4 650.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C5 Ultra  950.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ M4  450.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ M5  700.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA  650.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA Ultra  1.400.000 Còn hàng
PHẢN QUANG SONY Z3 70.000 Còn hàng
PHÔI LCD Z3 450.000 Hết hàng
NẮP LƯNG SONY Z  30.000  Còn hàng
NẮP LƯNG SONY Z1  30.000  Còn hàng
NẮP LƯNG SONY Z1S  50.000  Còn hàng
NẮP LƯNG SONY Z2  30.000  Còn hàng
NẮP LƯNG SONY Z3  30.000  Còn hàng
NẮP LƯNG SONY Z3V  40.000  Còn hàng
NẮP LƯNG SONY Z4  30.000  Còn hàng
NẮP LƯNG SONY Z5 Premium  50.000  Còn hàng
NẮP LƯNG SONY M5  40.000  Còn hàng
PIN SONY Z  100.000 Hết hàng
PIN SONY Z1  100.000 Hết hàng
PIN SONY Z2  100.000 Hết hàng
PIN SONY Z3  100.000 Hết hàng

LINH KIỆN OPPO

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KÍNH OPPO R7  35.000 Còn hàng
KÍNH OPPO R7 PLUS  35.000 Còn hàng
KÍNH OPPO R7S  50.000 Còn hàng
KÍNH OPPO F1 PLUS  50.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X909 110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X9006 110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X9076 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1 90.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1S 90.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1W 90.000 Hết hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A11  75.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A33  70.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A37  80.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A51  70.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A57 – F3 LITE  100.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO U707  90.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R3 65.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R5  65.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R827  95.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R829  90.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R1001  70.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R1201  75.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R2001  95.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R8001  75.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1  465.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1S  450.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A33 400.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A37 490.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A51 450.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R7 LITE 1.600.000 Hết hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R7S 1.600.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R827 340.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R829 435.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ X9006 520.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ X9076 830.000 Hết hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ U707 650.000 Còn hàng

LINH KIỆN LG

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F180  650.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH VỠ KÍNH G2 F320  400.000 Hết hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ G3 F400/F460  800.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ G4 F500  800.000 Còn hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ G5 Hết hàng
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ GPro  F240 Hết hàng
 MÀN HÌNH GPro 2 F350 VỠ KÍNH 500.000 Hết hàng  FULL + 500K
 MÀN HÌNH LG V10 VỠ KÍNH  1.300.000 Còn hàng  FULL + 100K
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ V20 Hết hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG F180  150.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG F240  150.000 Còn hàng
 KÍNH CẢM ỨNG LG G2 F320  110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG GPro 2 F350  200.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG G2 D802  110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG LG G3  170.000 Còn hàng Kính Zin có keo
CHỤP CAMERA LG G4  100.000 Còn hàng
VIỀN GPro 2 100.00 Còn hàng

LINH KIỆN XIAOMI

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 2 390.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 3 390.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 4 450.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ REDMI 1 310.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ REDMI 2 320.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 2 340.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 3 530.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 4 480.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 4C 390.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI 4S 450.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI3 125.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI4 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI MAX 160.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 2 130.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 3 140.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 3 PRO 200.000 Hết hàng
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 4 110.000 Còn hàng
KÍNH XIAOMI 5 50.000 Còn hàng

LINH KIỆN HTC

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÍNH VỠ KÍNH HTC ONE9 1.500.000 Hết hàng
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC 8X 410.000 Còn hàng
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC M7 400.000 Còn hàng
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC M8 440.000 Còn hàng
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC 816H 450.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC M7 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC M8 130.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC 8X 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC 816H 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC D610 100.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC D620 110.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC D700 135.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC D820 130.000 Hết hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC X920S 150.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG HTC X920V 140.000 Còn hàng

LINH KIỆN SKY

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A840  200.000 Hết hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A850  400.000 Hết hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A860  400.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A870  300.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A880  600.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A890  850.000 Hết hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A900  700.000 Hết hàng
MÀN HÌNH A910 VỠ KÍNH  750.000 Còn hàng FULL + 200K
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A920  1.000.000 Còn hàng
KÍNH SKY A910 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG SKY A890 400.000 Còn hàng
KÍNH SKY ỨNG SKY A900 300.000 Hết hàng

LINH KIỆN ZENFONE

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F2 430.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F3 760.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F5 370.000 Còn hàng
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F6 390.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F2 130.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F3 120.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F5 70.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F550 90.000 Còn hàng
KÍNH CẢM ỨNG BUTERFLY 220.000 Còn hàng