LINH KIỆN SAMSUNG

 

 TÊN SẢN PHẨM  BỂ KÍNH  TÌNH TRẠNG FULL BỘ TÌNH TRẠNG
 MÀN HÌNH SS NOTE 2  950.000 1.100.000 
 MÀN HÌNH SS NOTE 3  1.050.000    1.200.000  
 MÀN HÌNH SS NOTE 3 NEO
 MÀN HÌNH SS NOTE 4  1.280.000 1.400.000 
 MÀN HÌNH SS NOTE 5  2.150.000  2.350.000
 MÀN HÌNH SS NOTE 8
         
 MÀN HÌNH SS S3 600.000
 MÀN HÌNH SS S4  550.000 650.000 
 MÀN HÌNH SS S5 G906  1.400.000 1.500.000 
 MÀN HÌNH SS S6  1.650.000 1.850.000 
 MÀN HÌNH SS S7 1.800.000  1.980.000 
 MÀN HÌNH SS S6 Edge 1.150.000  1.750.000
 MÀN HÌNH SS S7 Edge  2.500.000
 MÀN HÌNH SS S8  2.300.000 2.800.000 
 MÀN HÌNH SS S8 PLUS 3.100.000   3.600.000
 MÀN HÌNH SS S9  2.500.000  3.400.000
 MÀN HÌNH SS S9 PLUS  3.200.000  3.900.000
         
 MÀN HÌNH SS A3 2016 1.100.000 1.150.000
 MÀN HÌNH SS A5 2015  950.000  1.150.000
 MÀN HÌNH SS A5 2016  1.430.000  1.600.000
 MÀN HÌNH SS A5 2017  1.430.000 1.630.000 
 MÀN HÌNH SS A7 2015  
 MÀN HÌNH SS A7 2016  1.450.000 1.580.000 
 MÀN HÌNH SS A7 2017 2.000.000
 MÀN HÌNH SS A8  1.450.000 1.600.000 
 MÀN HÌNH SS A8 2018 – A530  1.450.000
 MÀN HÌNH SS A8 PLUS – A730 1.600.000 
 MÀN HÌNH SS A9 Pro 1.800.000  2.000.000 
       
 MÀN HÌNH SS C9 PRO  1.800.000
 MÀN HÌNH SS E5 1.400.000 
 MÀN HÌNH SS E7
         
MÀN HÌNH SS J320  950.000 1.050.000 
MÀN HÌNH SS J330  450.000 500.000
MÀN HÌNH SS J500 950.000  1.050.000
MÀN HÌNH SS J510  950.000   1.050.000 
MÀN HÌNH SS J5 PRIME    400.000
MÀN HÌNH SS J7 PRIME    400.000
MÀN HÌNH SS J700    
MÀN HÌNH SS J710 1.050.000   1.250.000
MÀN HÌNH SS J730 1.400.000   1.500.000
MÀN HÌNH SS J6  1.000.000 1.200.000
MÀN HÌNH SS J8   1.500.000
 
KÍNH SS NOTE 2 25.000  
KÍNH SS NOTE 3 25.000  
KÍNH SS NOTE 4 25.000  
KÍNH SS NOTE 5 110.000  
KÍNH SS NOTE 8 300.000  
     
KÍNH SS A300 / A3 2015  25.000  
KÍNH SS A310 / A3 2016  25.000  
KÍNH SS A320 / A3 2017  25.000  
KÍNH SS A500 / A5 2015  25.000  
KÍNH SS A510 / A5 2016  25.000  
KÍNH SS A520 / A5 2017  25.000  
KÍNH SS A6  60.000  
KÍNH SS A6 PLUS  60.000  
KÍNH SS A700 / A7 2015  25.000  
KÍNH SS A710 / A7 2016  20.000  
KÍNH SS A720 / A7 2017  20.000  
KÍNH SS A8  35.000  
KÍNH SS A8 2016 / A810  40.000  
KÍNH SS A8 2018 / A530  35.000  
KÍNH SS A8 PLUS / A730  30.000  
KÍNH SS A910 / A9 Pro  25.000  
KÍNH SS C9 Pro  25.000  
KÍNH SS J200  20.000  
KÍNH SS J320  20.000  
KÍNH SS J330/ J3 Pro  20.000  
KÍNH SS J500  20.000  
KÍNH SS J510  20.000  
KÍNH SS J6  40.000  
KÍNH SS J700  20.000  
KÍNH SS J710  20.000  
KÍNH SS J730/ J7 Pro  25.000  
KÍNH SS J730/ J7 Pro  35.000 KÍNH ZIN 
KÍNH SS J7 Plus  35.000 KÍNH ZIN 
       
KÍNH SS S3 15.000  
KÍNH SS S4 15.000  
KÍNH SS S5  20.000  
KÍNH SS S6 70.000  
KÍNH SS S7 110.000  
KÍNH SS S8 ZIN 170.000  
KÍNH SS S8 PLUS ZIN 220.000  
KÍNH SS S9 ZIN 200.000  
KÍNH SS S9 PLUS ZIN 220.000  
       
KÍNH SS S6 Edge ZIN 95.000  
KÍNH SS S6 Edge Plus 135.000  
KÍNH SS S7 Edge ZIN  140.000  
KÍNH SS S8 Plus ZIN  200.000  
KÍNH SS S9 Plus ZIN  240.000  
     
KÍNH SS J5 Prime 20.000  
KÍNH SS J7 Prime  20.000  
KÍNH SS J7 Prime ZIN  30.000  
       
SƯỜN S8 PLUS 450.000  
NẮP LƯNG A310  40.000  
NẮP LƯNG A320  50.000  
NẮP LƯNG A510  50.000  
NẮP LƯNG A520  60.000  
NẮP LƯNG A710  40.000  
NẮP LƯNG A720  55.000  
NẮP LƯNG A9 Pro  40.000  
       
NẮP LƯNG SS S6 70.000  
NẮP LƯNG SS S7 70.000  
NẮP LƯNG SS S6 Edge 70.000  
NẮP LƯNG SS S6 Edge PLUS 70.000  
NẮP LƯNG SS S7 Edge 70.000  
NẮP LƯNG SS S8 70.000  
NẮP LƯNG SS S8 Plus 80.000  
NẮP LƯNG SS NOTE 5 90.000  
       
CHỤP CAMERA SS NOTE 5 50.000  

LINH KIỆN IPHONE

 TÊN SẢN PHẨM  BỂ KÍNH  TÌNH TRẠNG ÉP KÍNH TÌNH TRẠNG
MÀN HÌNH IPHONE 5G (ZIN)  250.000  350.000
MÀN HÌNH IPHONE 5S (ZIN)  230.000 300.000 
MÀN HÌNH IPHONE 6G (ZIN) 350.000 430.000
MÀN HÌNH IPHONE 6 PLUS (ZIN)  750.000    850.000
MÀN HÌNH IPHONE 6S (ZIN) 430.000  530.000
MÀN HÌNH IPHONE 6S Plus (ZIN) 1.000.000  1.150.000
MÀN HÌNH  IPHONE 7G (ZIN) 550.000  700.000
MÀN HÌNH IPHONE 7 Plus (ZIN)  1.350.000 1.550.000 
MÀN HÌNH IPHONE 8G (ZIN)  1.200.000  1.350.000
MÀN HÌNH IPHONE 8 Plus (ZIN)  1.550.000 1.750.000  
MÀN HÌNH IPHONE X (ZIN) 4.300.000 
 
KÍNH IPHONE 5G LIỀN RON  18.000  
KÍNH IPHONE 5S LIỀN RON  18.000  
KÍNH IPHONE 6G LIỀN RON 23.000  
KÍNH IPHONE 6 Plus LIỀN RON  28.000  
KÍNH IPHONE 6S LIỀN RON  28.000  
KÍNH IPHONE 6S Plus LIỀN RON  29.000  
KÍNH IPHONE 7G LIỀN RON  31.000  
KÍNH IPHONE 7 Plus LIỀN RON  34.000  
KÍNH IPHONE 8G LIỀN RON  37.000  
KÍNH IPHONE 8 Plus LIỀN RON  38.000  
 
KÍNH IPHONE X ZIN HÃNG  100.000  
RON IPHONE X ZIN HÃNG  100.000  
KÍNH IPHONE XS ZIN HÃNG  100.000  
RON IPHONE XS ZIN HÃNG  100.000  
KÍNH IPHONE XS MAX ZIN HÃNG  140.000  
RON IPHONE XS MAX ZIN HÃNG  140.000  
   
KÍNH CẢM ỨNG IPHONE 5  65.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD 2  115.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD 3/4 115.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD AIR 1  180.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD AIR 2  320.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD Mini 1/2  160.000  
KÍNH CẢM ỨNG IPAD Mini 3  200.000  
       
PIN IPHONE 5G 110.000   
PIN IPHONE 5S 110.000   
PIN IPHONE 6G  130.000  
PIN IPHONE 6 PLUS  155.000  
PIN IPHONE 6S  130.000  
PIN PHONE 6S PLUS  160.000  
       
KEO OCA 250 um IPHONE 5  170.000   (50 PCS)  
KEO OCA 250 um IPHONE 6  230.000  (50 PCS)  
KEO OCA 250 um IPHONE 6 PLUS  295.000  (50 PCS)  
     

LINH KIỆN SONY

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KÍNH SONY X   30.000  
KÍNH SONY XA   25.000  
KÍNH SONY XA1  25.000  
KÍNH SONY XA ULTRA  35.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG SONY C3  85.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY C4  90.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY C5 Ultra  120.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG SONY M2  80.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY M4  85.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z  80.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY ZR  120.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1  80.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z2  110.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3 95.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z4 130.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 Premium 180.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1S   165.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z1 Mini 105.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3 Mini  125.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z5 Mini  160.000  
KÍNH CẢM ỨNG SONY Z Ultra  170.000  
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z2A  280.000  
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z3V  245.000  
 KÍNH CẢM ỨNG SONY Z4V  260.000  
       
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5  500.000  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z1 Mini  250.000  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z3 Mini  350.000  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH SONY Z5 Mini  300.000  
     
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z 390.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZR 450.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z Ultra 800.000  ZIN
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1 430.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z1S 500.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z2 460.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z3 520.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ Z4 580.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C3 500.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C4 550.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C5 Ultra  700.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ C5 Ultra ZN KHUNG  850.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ M4  380.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ M5  540.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA LINH KIỆN  500.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA ZIN KHUNG  800.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA1 ZIN KHUNG  900.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA Ultra LINH KIỆN  050.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ XA Ultra ZIN KHUNG  1.050.000  
     
PHẢN QUANG SONY Z3 70.000  
       
       
NẮP LƯNG SONY Z  25.000  
NẮP LƯNG SONY Z ULTRA  25.000  
NẮP LƯNG SONY Z1  25.000  
NẮP LƯNG SONY Z1S 25.000  
NẮP LƯNG SONY Z2 25.000  
NẮP LƯNG SONY Z3 25.000  
NẮP LƯNG SONY Z3 MINI 25.000  
NẮP LƯNG SONY Z3V  30.000  
NẮP LƯNG SONY Z4 25.000  
NẮP LƯNG SONY Z5 30.000  
NẮP LƯNG SONY Z5 Premium 25.000  
NẮP LƯNG SONY M5 25.000  
       
KEO OCA 250um Z1 – 50 PCS   350.000  
KEO OCA 250um Z3 – 50 PCS  370.000  
KEO OCA 250um Z Ultra – 50 PCS   530.000  
       
PIN SONY Z      
PIN SONY Z1      
PIN SONY Z2      
PIN SONY Z3      

LINH KIỆN OPPO

 

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
KÍNH OPPO R7  30.000  
KÍNH OPPO R7 PLUS  35.000  
KÍNH OPPO R7S  35.000  
KÍNH OPPO F1 PLUS  35.000  
KÍNH OPPO F3  35.000  
KÍNH OPPO F3 PLUS  35.000  
KÍNH OPPO F5  35.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X909 110.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X9006 95.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO X9076 95.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1 70.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1S 90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO F1W 90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A11  55.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A31 ( NEO 5)  60.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A33 ( NEO 7)  60.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A37 ( NEO 9)  65.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A39 (NEO 9S)  60.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO A57 – F3 LITE  60.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO U707  65.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R3 65.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R5 – R8106  65.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO FIND 5 MINI – R827  95.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO FIND R1 – R829  90.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO JOY – R1001  70.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO YOYO – R2001  95.000  
KÍNH CẢM ỨNG OPPO R1K – R8001  75.000  
       
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1  345.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1 PLUS  650.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F3 PLUS  440.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F1S  320.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A31 ( NEO 5 ) 350.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A33 ( NEO 7 ) 380.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A37 ( NEO 9 ) 310.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A51 ( MIRROR 5 ) 390.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R7 LITE  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R7S 650.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R827 340.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ R829 350.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ X9006 450.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ X9076 600.000  
 MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ U707 500.000  
       

LINH KIỆN LG

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ F180 ZIN  500.000
MÀN HÌNH VỠ KÍNH F240  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH F350  
MÀN HÌNH VỠ KÍNH G2 F320  250.000
MÀN HÌNH VỠ KÍNH G3 F400/F460  250.000
MÀN HÌNH VỠ KÍNH G4 F500  250.000
MÀN HÌNH VỠ KÍNH G5 350.000
MÀN HÌNH VỠ KÍNH V10  300.000
   
KÍNH LG V10 40.000
KÍNH LG V20 40.000
KÍNH LG K10 80.000
   
KÍNH CẢM ỨNG LG F180  145.000
KÍNH CẢM ỨNG LG GPro F240  80.000
KÍNH CẢM ỨNG LG G2 F320  70.000
KÍNH CẢM ỨNG LG GPro 2 F350  105.000
KÍNH CẢM ỨNG LG G2 D802  70.000
KÍNH CẢM ỨNG LG G3  105.000 Kính Zin có keo
CHỤP CAMERA LG G4  50.000
VIỀN GPro 2 50.000

LINH KIỆN XIAOMI

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI2 320.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI3 370.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MI4 400.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ REDMI 1 310.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ REDMI 2 320.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 2 330.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 3 350.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 4 330.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ MINOTE 4X 310.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI3 80.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI4 90.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI MI MAX 90.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 2 70.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 3 70.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 4 70.000
KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI NOTE 4X 70.000
   
KÍNH XIAOMI MI5 50.000

LINH KIỆN HTC

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC 8X 350.000
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC M7 350.000
MÀN HÍNH NGUYÊN BỘ HTC M8 380.000
KÍNH CẢM ỨNG HTC M7 80.000
KÍNH CẢM ỨNG HTC M8 80.000
KÍNH CẢM ỨNG HTC 8X 100.000

LINH KIỆN SKY

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A860  300.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A870  200.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A880
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A890  650.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A900  550.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A910  700.000
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ A920  700.000
   
KÍNH SKY A910 85.000
 KÍNH CẢM ỨNG SKY A860  200.000
KÍNH CẢM ỨNG SKY A890
KÍNH CẢM ỨNG SKY A900    

LINH KIỆN ZENFONE

 TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN MAX 460.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F2 430.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F3 400.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F5 370.000  
MÀN HÌNH NGUYÊN BỘ ZEN F6 390.000  
     
KÍNH CẢM ỨNG ZEN MAX 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F2 100.000  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F3 120.000  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F5 70.000  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F550 100.000  
KÍNH CẢM ỨNG ZEN F6 100.000  
KÍNH CẢM ỨNG BUTERFLY 220.000