Tư vấn bán hàng: 0911 557 557  gặp MS. THU => zalo ,  telegram

Tư vấn bán hàng: 0928 887 889   gặp  MS.THI => zalo ,  telegram

Tư vấn bán hàng: 0975 49 1112   gặp  MS. KIM => zalo ,  telegram

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

chủ tk DUONG THI PHUONG LAN

Vietcombank  =>  0421000538996

TECHCOMBANK => 19034602795015 

=======================

BẢNG GIÁ LINH KIỆN

Chú ý: Giá Web chỉ bán cho thợ, cửa hàng hoặc đại lý (không bán cho khác lẻ là người dùng)

LINH KIỆN IPHONE (BEE)

Xem bảng giá

MÀN HÌNH

Xem bảng giá

MAIN

Xem bảng giá

CAMERA

Xem bảng giá

CỤM SẠC

Xem bảng giá

PIN

Xem bảng giá

KÍNH

Xem bảng giá

VIỀN

Xem bảng giá

NẮP LƯNG

Xem bảng giá

BẢNG GIÁ LINH KIỆN

Chú ý: Giá Web chỉ bán cho thợ, cửa hàng hoặc đại lý (không bán cho khách lẻ là người dùng)

LINH KIỆN IPHONE (BEE)

Xem bảng giá

MÀN HÌNH

Xem bảng giá

MAIN

Xem bảng giá

CAMERA

Xem bảng giá

CỤM SẠC

Xem bảng giá

PIN

Xem bảng giá

KÍNH

Xem bảng giá

VIỀN

Xem bảng giá

NẮP LƯNG

Xem bảng giá